BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieradzan Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sobańska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko inwestycji venture capital/private equity. Podstawowe warunki konstrukcji portfela funduszu private equity - część II
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 57-68, tab., rys., bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Venture capital, Ryzyko, Private equity
Venture capital, Risk, Private equity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Fundusze private equity dysponują środkami pozwalającymi na ograniczenie ryzyka, które nie są dostępne inwestorom portfelowym. Poprzez wprowadzenie swoich przedstawicieli do rady nadzorczej lub niekiedy zarządu fundusze mają możliwość kontroli na bieżąco sytuacji przedsiębiorstwa i w razie takiej potrzeby podjęcia środków zapobiegawczych. Na mocy KSH, rada nadzorcza w spółce akcyjnej sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 382 §1 KSH) . Ustawodawca podkreśla, że nadzór ten nigdy nie może polegać na prawie wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących spółki. Jednak rada nad-zorcza w spółce akcyjnej może w inny sposób znacząco wpływać na działalność zarządu. Do szczegółowych obowiązków rady nadzorczej, przewidzianych w KSH należą (art. 382 §3): • ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki, • ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym), • ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, • składanie walnemu zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Stanisławski J., Wielki Słownik Angielsko-Polski, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu