BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagiełło Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowe wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze poręczeniowe w Polsce - część II
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 87-101, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Fundusze inwestycyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusz poręczeń wzajemnych
Enterprises, Investment funds, Small business, Mutual guarantee fund
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, iż działające w Polsce fundusze poręczeń kredytowych w dużej mierze spełniają powierzoną im rolę, a ich działalność wskazuje na duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie na poręczenia kredytowe. Z roku na rok rośnie zarówno ilość składanych wniosków o udzielnie poręczenia, jak i liczba oraz kwota udzielonych poręczeń. Działalność poręczycielska wspomaga także akcję kredytową banków, które uzyskując wiarygodne zabezpieczenie mogą rozszerzyć grono swoich Klientów o tych, którzy w normalnych warunkach nie kwalifikowaliby się do uzyskania kredytu. Ponadto ograniczenie ryzyka kredytowego banku daje Kredytobiorcy możliwość negocjowania korzystniejszych warunków oprocentowania kredytu. Rozwiązanie takie powoduje, iż dodatkowe koszty finansowe obciążające Kredytobiorcę z tytułu opłat pobieranych przez fundusz od udzielonego poręczenia, nie wpływają drastycznie na wzrost łącznych kosztów pozyskania kredytu. Reasumując, działalność funduszy poręczeniowych przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: • przedsiębiorstwom, którzy dzięki poręczeniu mogą uzyskać finansowanie i negocjować niższy jego koszt, • bankom, którzy otrzymując mocne zabezpieczenie kredytu zmniejszają ryzyko kredytowe portfela i mogą zwiększyć akcję kredytową osiągając dochody z tytułu prowizji i oprocentowania kredytu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fundusze Poręczeń Kredytowych w Polsce, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1998
 2. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, 2000
 3. Kapitał dla przedsiębiorczych, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r. Ministerstwo Gospodarki.
 4. Kilka miliardów złotych na poręczenia kredytów, wywiad Polskiej Agencji Prasowej z P. Dziewulskim wiceprezesem BGK, www.msp.money.pl.
 5. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2003 r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Nidzica 2003
 6. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 7. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza, GINB, Warszawa, 2004
 8. Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych z 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 Nr 121 poz. 1262).
 9. Waniak-Michalak H., Fundusze poręczeń kredytowych jako forma aktywizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, V Konferencja Zarządzanie Finansami Firm, Wrocław, 2001
 10. Wąsowski K., Szansa na trójskok, Gazeta Bankowa, Nr 34/2004.
 11. www.ksfp.org.pl.
 12. www.bgk.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu