BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glapiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ekonomia dedukcyjna i empiryczna. Dwie filozofie i dwa programy badawcze
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 105-120, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Austriacka szkoła ekonomii, Ordoliberalizm, Ekonomia neoklasyczna
Austrian School, Ordoliberalism, Neoclassical economy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wydaje się obecnie, z perspektywy początków XXI wieku, że jakiś ostateczny i stabilny kompromis metodologiczny między dwoma głównymi nurtami myśli ekonomicznej, ekonomią pozytywistyczno-dedukcyjną i historyczstyczno-empiryczną, jest - pomimo wielkich osiągnięć teoretycznych Webera i Schumpetera idących w tym kierunku - niemożliwy. Nadal niemożliwe okazuje się znalezienie adekwatnego metodologicznie rozwiązania pośredniego, które by w równym stopniu satysfakcjonowało obie strony sporu o program badawczy ekonomii. Nie znaleziono też, jak dotąd, przekonującej, ostatecznej odpowiedzi na bardziej ogólne pytanie - czy istnieje w ogóle jakaś droga do większej jedności metodologicznej współczesnej ekonomii, czy też jej trwała dezintegracja wynika nieuchronnie, bo organicznie, ze złożonego charakteru przedmiotu jej badania. Historia rozwoju myśli ekonomicznej wskazuje na to, że pluralizm metodologiczny i światopoglądowy w ekonomii, a szczególnie w makroekonomii, jest naturalny i niezbędny dla jej rozwoju21. Tym bardziej jednak rzeczą bezwzględnie konieczną jest jeszcze bardziej klarowne oddzielenie w tej nauce - na ile jest to już dzisiaj możliwe - ukrytego wartościowania, ideologii i metafizyki od rozważać analitycznych. Rozdzielenie takie nie powinno jednak jednocześnie nadmiernie zawężać przedmiotu nauki ekonomii, co mogłoby podważać jej status nauki społecznej. Chodzi nie o to, by z wypowiedzi ekonomistów i z dorobku szkół i kierunków myśli ekonomicznej wyeliminować w ogóle sferę wartości i parametrów społecznych oraz kulturowych, ani aby ograniczać sztucznie sferę naturalnych zainteresować ekonomistów. Chodzi o to, aby uczynić ekonomię jeszcze bardziej świadomą granicy między badaniem, a wartościowaniem i aby ekonomiści byli bardziej otwarci na pluralistyczny charakter swej dyscypliny, to znaczy przyjmowali narastające bogactwo kierunków i ujęć teoretycznych jako widomy objaw nie zacofania, a rozwoju tej nauki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A.A., Allen W.R., University Economics. Elements of Inquiry, Wadsworth Publishing Company, Belmont, Cal. 1972
 2. Baumol W., Blinder A., Economics. Principles and Policy, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1988.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
 4. Boulding K.E., Economic Analysis, vol. I, Harper & Row, New York 1966.
 5. Chodorowski J., Definicje w systemach ekonomicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.
 6. Eggertsson T., Economic Behavior and Institutions, Cambridge University Press, New York 1990.
 7. Engels F., Anty-Duehring. Pan Eugeniusz Duehring dokonuje przewrotu w nauce, Książka i Wiedza, Warszawa 1949
 8. Gide K., Zasady ekonomii politycznej, Fiszer i Majewski, Księgarnia Uniwersytecka, Poznań 1929
 9. Gloria-Palermo S., Schumpeter and the Old Austrian School. Interpretations and Influences, w: R. Arena, C. Dangel-Hagnauer, The Contribution of Joseph Schumpeter to Economics, Routledge, New York 2002
 10. Hockuba Z., Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu?, Agencja INTERART - TAL, Warszawa 2001.
 11. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 12. Knight F.H., "Co jest prawdą" w ekonomii?, w: J. Grosfeld, red., Ponad ekonomią, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 13. Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 14. McConnell C.R., Economics. Principles, Problems, and Policies, McGraw-Hill, New York 1987
 15. Marshall A., Zasady ekonomiki, t. 1, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1925.
 16. Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. McConnell C. R., Economics. Principles, Problems, and Policies, McGraw-Hill, New York 1987.
 18. Mill J. St., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 19. Myrdal G., Znaczenie i wartość ekonomii instytucjonalnej, w: Dopfer K., red., Ekonomia w przyszłości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 20. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
 21. Robbins L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London 1937.
 22. Robinson J., Herezje ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973
 23. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 24. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960
 25. Schumpeter J.A., History of Economic Analysis, Routledge, London 1994.
 26. Simonde de Sismondi J.C.L., Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955
 27. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954.
 28. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 29. Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
 30. Ulmer M. J., Economics. Theory and Practics, Houghton Mifflin Company, Boston 1965.
 31. Woo H., What's Wrong with Formalization in Economics?, Victoria Press, Newark, California 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu