BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koleśnik Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kształt polskich bankowych regulacji nadzorczych w 2005 roku - wybrane aspekty
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 55, s. 42-54, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Nadzór, Banki komercyjne, Wypłacalność
Supervision, Commercial banks, Financial solvency
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wejście w życie omówionych powyżej regulacji ma istotny wpływ na poziom wymogów kapitałowych oraz współczynnik wypłacalności polskich banków. Należy przy tym pamiętać, iż z uwagi na skalę i zakres dokonanych zmian można jedynie domniemywać, jaki wpływ na współczynnik wypłacalności mogą mieć poszczególne zmiany bez określenia ich wpływu łącznego. Wydaje się, iż w przypadku banków komercyjnych pozytywny wpływ na ich współczynnik wypłacalności będą miały: • możliwość uwzględniania w rachunku funduszy własnych wyniku w trakcie zatwierdzania oraz wyniku bieżącego okresu, • modyfikacja zasad wyznaczania kapitału krótkoterminowego, • modyfikacja zasad określania skali działalności handlowej banku, • obniżenie przeliczników w rachunku wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka szczególnego cen kapitałowych papierów wartościowych, • uwzględnienie sekurytyzacji, subpartycypacji oraz kredytowych instrumentów pochodnych w rachunku wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Natomiast negatywny wpływ na współczynnik wypłacalności banków komercyjnych będą z całą pewnością miały: • nowe zasady pomniejszania funduszy własnych banku o wartość zaangażowania w podmioty finansowe i inne banki, • rozszerzenie definicji zaangażowań o zaangażowania kapitałowe banku, • ujednolicenie traktowania zabezpieczeń hipotecznych z systemem tworzenia rezerw celowych. W przypadku banków spółdzielczych tylko niektóre ze zmian dokonanych w 2004 roku mogą mieć wpływ na ich współczynnik wypłacalności. W przeciwieństwie jednak do banków komercyjnych, w przypadku których trudno jest na dzień dzisiejszy określić łączny wpływ dokonanych zmian, odniesieniu do banku.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu