BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK))
Tytuł
Handel wewnętrzny Polski - przemiany w latach 1999-2003
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 55, s. 142-158, rys.,tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Handel wewnątrzgałęziowy, Przedsiębiorstwo, Podmioty gospodarcze
Intra-industry trade, Enterprises, Business entity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Handel w Polsce - podobnie jak w krajach Unii Europejskiej - zaliczany jest do wiodących sektorów gospodarki i pełni ważna rola w życiu gospodarczym, społecznym oraz kulturalnym. Z danych Eurostatu wynika, że w krajach Unii około 30% wszystkich podmiotów gospodarczych stanowią firmy handlowe, w których zatrudnionych jest 14%-16% ogółu pracujących. Udział handlu w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) oscyluje w tzw. starych krajach Unii Europejskiej wokół 13%. W Polsce, w ostatnich latach handel wewnętrzny nieznacznie zwiększył swój udział w tworzeniu PKB (w 1999 roku wynosił 18%, a w 2003 roku - 18,5%), w przeciwieństwie do malejącej roli przemysłu (w 1999 roku - 23,6% udział; w 2003 roku - 21,7%). Liczba pracujących w sekcji "Handel i naprawy" w końcu grudnia 2003 roku wyniosła 2027,9 tys. osób i była o 1,4% wyższa niż w końcu 2002 roku, podczas gdy w gospodarce ogółem od trzech lat utrzymuje się tendencja spadkowa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A pocketbook of e-Business Indicators. Europ. Comm., 2004.
 2. Dystrybucja jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw na przełomie wieków XX i XXI, Praca zbiorowa pod redakcja M. Strużyckiego, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001.
 3. Hanusek J., Rynek polski dojrzewa do Category Management, "Poradnik Handlowca", 2003, Nr 3.
 4. Iwińska-Knop K., Zarządzanie kategoriami - nowa koncepcja współpracy producenta i handlu, "Marketing i Rynek", 2002, Nr 1.
 5. Kłosiewicz-Górecka U., Strategie działania rodzimych firm detalicznych w kontekście integracji Polski z Unia Europejska. Referat na konferencji nt. Polski handel detaliczny - kierunki rozwoju, Brog Media Biznesu Sp. z o.o. Warszawa, 27 listopada 2003.
 6. Kłosiewicz-Górecka U., Rola marek przedsiębiorstw handlowych na rynku produktów czystego zakupu, "Gospodarka Narodowa", 2003, Nr 9.
 7. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do integracji z Unia Europejska (na przykładzie rynku artykułów żywnościowych), Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2003.
 8. Krokosz E., Dąbrowska N., Budowanie relacji z kluczowymi klientami, "Marketing w Praktyce", 2002, Nr 1.
 9. Polski Handel 2004. Perspektywa uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim. Materiały konferencyjne, POHiD, Warszawa 2004.
 10. Raport o stanie handlu wewnętrznego. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym U. Kłosiewicz-Góreckiej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2004.
 11. Rudowska E., Marketing partnerski - kształtowanie lojalności swoich klientów, "Przegląd Informacji", 2002, Nr 6.
 12. Thomas M., Przyszłości marketingu, "Marketing i Rynek", 1994, Nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu