BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Procesy integracyjne w Unii Europejskiej a zmiany w dystrybucji produktów
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 55, s. 159-169, rys. bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Integracja monetarna Europy, Integracja rolnictwa Polski z UE, Dystrybucja
European monetary integration, Integration of Polish agriculture with the EU, Distribution
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Koncentracja ma miejsce, gdy mała liczba firm wykazuje duży proporcjonalnie udział w sprzedaży danego produktu czy też w innym zakresie, mówiącym o ekonomicznym znaczeniu w danej dziedzinie (gałęzi). Wzrost koncentracji w handlu jest wynikiem rozwoju dużych przedsiębiorstw handlowych, przejmowania jednych przedsiębiorstw przez inne, nawiązywania współpracy przez przedsiębiorstwa. W wielu krajach członkowskich UE od lat występują procesy koncentracji w handlu. Na przykład, poziom koncentracji w handlu detalicznym artykułami żywnościowymi jest w wielu państwach dość wysoki i w skali wieloletniej wykazuje tendencje wzrostowe (udział w handlu detalicznym artykułami żywnościowymi pięciu największych przedsiębiorstw wzrósł w latach 90. w większości państw członkowskich UE). Trzeba jednak zauważyć, że mimo wyraźnej tendencji do wzrostu koncentracji w handlu detalicznym artykułami żywnościowymi, poziom koncentracji jest zróżnicowany w zależności od kraju (np. w Szwecji jest znacznie wyższy niż we Włoszech i w Grecji). Istnienie UE ułatwia europejskim przedsiębiorstwom handlowym dostęp do rynków państw członkowskich. W efekcie, rośnie koncentracja w handlu detalicznym nie tylko w poszczególnych krajach członkowskich, ale także w UE jako całości. Integracja ekonomiczna, dokonująca się w UE, sprzyja rozwojowi dużych przedsiębiorstw. Ułatwienie im dostępu do rynków państw członkowskich UE powoduje, że mogą zwiększyć skalę działania. Generalnie, łatwiej jest wykorzystać możliwość zwiększenia skali działania, jeśli ma się duże zasoby kapitałowe. Przewiduje się, że w najbliższych kilku latach na świecie będzie wzmacniać się pozycja rynkowa niewielkiej liczby dużych przedsiębiorstw handlu detalicznego, a wzrost wielkości przedsiębiorstw handlu detalicznego artykułami żywnościowymi w UE będzie się dokonywał w znacznej mierze w wyniku fuzji i przejmowania przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander N., Hutchinson R., European Monetary Union: the need for a contingency strategy within the retail sector, "International Journal of Retail & Dustribution Management", 1997, Nr 4.
 2. Colla E., Tendances de la grande distribution en Europe: éléments pourun scénario, "Revue Francaise du Marketing", 2003, Nr 1.
 3. Czy prawo europejskie reguluje rynek hurtowy leków?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.11.18: www1.ukie.gov.pl.
 4. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 14.
 5. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, pod redakcja J. D. Hansena, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 17-18.
 6. Herdegen M., Prawo europejskie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 2.
 7. Europejski system normalizacji i certyfikacji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.04.22: www1.ukie.gov.pl.
 8. Hollingsworth A., Increasing retail concentration: Evidence from the UK food retail sector,"British Food Journal", 2004.
 9. Bence V., The Changing Marketplace for Distribution: An Operator's Perspective, "European Management Journal", 1995, Nr 2.
 10. Dobson P. W., Clarke R., Davies S., Waterson M., Buyer Power and its Impact on Competition in the Food Retail Distribution Sector of the European Union, "Journal of Industry, Competition and Trade", 2001, Nr 3.
 11. Integracja ekonomiczna. Podręcznik akademicki, redakcja naukowa A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004, s. 189.
 12. Jakie są regulacje UE dotyczące produkcji energii elektrycznej?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.11.21: www1.ukie.gov.pl.
 13. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i Średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, "Difin", Warszawa 2004, s. 185-186.
 14. Kienzler I., Leksykon Unii Europejskiej, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 82.
 15. Mattsson L.-G., Reorganization of distribution in globalization of markets: the dynamic context of supply chain management, "Supply Chain Management: An International Journal", 2003,Nr 5.
 16. O'Sullivan D., Logistics in Europe -the vision and the reality, "Logistics Information Management", 1997, Nr 1.
 17. Stone M. A., Has Europe fulfilled its promise to UK third-party logistics provision?, "European Business Review", 2002, Nr 2.
 18. Polityka Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.04.21: www1.ukie.gov.pl.
 19. Prawo europejskie. Zarys wykładu, pod redakcją R. Skubisza, E. Skrzydło-Tefelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 350-360.
 20. Retail reports, "International Journal of Retail & Distribution Management", 2002, Nr 2/3.
 21. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo "ZNICZ", Szczecin 2000, s. 142.
 22. System HACCP, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.04.23: www1.ukie.gov.pl.
 23. Pokorska B., Maleszyk E., Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa 2002, s. 45.
 24. Tordjman A., European Retailing: Convergences, Differences and Perspectives, "International Journal of Retail & Distribution Management", 1994, Nr 5.
 25. Wrigley N., The landscape of pan-European food retail consolidation, "International Journal of Retail & Distribution Management", 2002, Nr 2/3.
 26. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu