BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzepka Agnieszka (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu), Borcuch Artur (Akademia Świętokrzyska w Kielcach)
Tytuł
Wpływ procesu globalizacji na Polskę w świetle inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 56, s. 18-30, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Bankowość elektroniczna, Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Sektor bankowy
Globalization, E-banking, Foreign capital, Foreign investment, Banking sector
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W prezentowanym artykule chcieliśmy wykazać, że proces globalizacji trwa nieprzerwanie - co najmniej od okresu odkryć geograficznych. Wyznaczając wpływ tego procesu na Unii Europejską wskazujemy, że jest on coraz istotniejszy. Przykładem takiego stanowiska jest obecność kapitału obcego m.in. w sektorze bankowym w Polsce. Wskazujemy również, że obecność kapitału obcego w naszej gospodarce był nieuchronny i wskazany z punktu widzenia rozwoju państwa, natomiast odrębną kwestią są rozmiary tego kapitału. W artykule zwracamy także uwagę na pozytywny aspekt procesu globalizacji w sektorze bankowym - bankowość elektroniczną oraz pieniądz elektroniczny. Zastanawiając się nad kierunkami rozwoju gospodarczego naszego kraju w tym procesie wykazaliśmy, że obecnie fundamentalnymi czynnikami tego rozwoju powinny być rozwój techniczny i wiedza. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benecewicz-Miazga A., e-Business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003.
 2. Bonin J. P., Leven B., Can Banks Promote Enterprise Restructuring?: Evidence From a Polish Bank's Experience, "Working Paper", No 294, William Davidson Institute at the University of Michigan Business School, March 2000.
 3. Buszko M., Fuzje i przejścia w sektorach bankowych krajów rozwijających się - tendencje i perspektywy rozwoju, w: Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej, H. Żukowska, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 4. Flejterski S., Globalizacja i glokalizacja we współczesnym sektorze bankowo-finansowym - beneficjenci i poszkodowani, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba, red., Wydawca: Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 5. Flejterski S., Romiszewska I., Niemiecki system bankowy. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa 2004.
 6. Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 7. Gałek G., Próba określenia zmian w uwarunkowaniach zewnętrznych polskiej polityki gospodarczej u progu XXI wieku, "Ekonomia", Nr 10, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 8. Gazda Z., Polacy i Polska na przełomie wieków i tysiącleci, w: Kreowanie konkurencyjności regionu, Z. Olesiński, A. Predygier, red., "Miscellanea Oeconomicae", Rok 8, No 1, 1/2004, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2004.
 9. Haliżak E., Ideowe podstawy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej - rola i znaczenie Washington Consensus, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 10. Hexter D., Polski system bankowy-model bankowości w okresie transformacji, w: Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce - doświadczenia jedenastu lat, Zeszyt BRE Bank-CASE Nr 52, Wydawnictwo CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa i BRE Bank S.A., Warszawa 2001.
 11. Jackowicz K., Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem "Bank i Kredyt", styczeń-luty 2000.
 12. Janowicz R., Klepacz R., Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 13. Jarosz K., Rozwój bankowości internetowej w Polsce i jej znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Banki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, J. Sikorski, red., Wydawnictwo HERMES, Warszawa 2002.
 14. Jaworski W. J., Problemy polskiego sektora bankowego, w: Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej, H. Żukowska, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 15. Karczmarek T. T., Wpływ polityki kursowej na międzynarodowe przepływy kapitałowe w latach 90. XX wieku "Bank i Kredyt", wrzesień 2003.
 16. Kempny M., Społeczeństwo glokalne, w: Globalizacja i do dalej?, S. Amsterdamski, red., Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
 17. Koleśnik J., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba, red., Wydawca: Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 18. Kołodko G. W., Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, G. W. Kołodko, red., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 19. Kołodko G., Globalizacja-zacofanie-rozwój, w: Globalizacja, gospodarka, praca, kultura. W 70. rocznicę urodzin Prof. zw. dr. hab. Leszka Gilejko, J. Gardawski, J. Polakowska-Kujawa, red., Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
 20. Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 21. Koźliński T., Bankowość internetowa, Wydawca: CeDeWu, Warszawa 2004.
 22. Łabedzka A. M., Fiodorow J., Międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze. Leksykon integracji gospodarczej, Biblioteczka przedsiębiorcy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 23. Łopatka A., Prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem i równego dostępu do służby publicznej, w: Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-prawo-polityka, M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, red., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 24. Nuti D. M., Zarządzanie globalizacją niepełną, w: Globalizacja, marginalizacja, rozwój, G. W. Kołodko, red., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 25. Pieronkiewicz H., Globalizacja światowej gospodarki v.s. system bankowy w Polsce, w: Transformacja-Integracja-Globalizacja, S. Miklaszewski, red., Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 26. Pietrzak J., Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność banku, "Bank i Kredyt", marzec 2002.
 27. Pietraś M., Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, w: Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 28. Pluciński E. M., Dostosowanie polskiej gospodarki do rynku Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 29. Pluciński E. M., Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach globalizacji - wyzwania dla Polski, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 30. Schaechter A., Issues in Electronic Banking: An Overview, International Monetary Fund, Policy Discussion Paper, PDP/02/6, March 2002.
 31. Solarz J. K., Uwarunkowania współczesnej bankowości, w: Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, L. Oręziak, B. Pietrzak, red., Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Warszawa 2000/2001.
 32. Solarz J. K., Wyzwania stojące przed polskim systemem bankowym u progu XXI wieku, w: Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, L. Oręziak, B. Pietrzak, red., Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Warszawa 2000/2001.
 33. Śleboda M., Dylemat pierwszy: globalizacja, w: Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy, M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003.
 34. Trinh T., Gerlitz T., Asian Tigers after the IT boom. At the crossroads: towards oblivion or success?, Deutsche Bank Research, Digital economy and structural change, No. 40, September 30, 2003.
 35. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870).
 36. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385).
 37. Vickers J., Monetary Union and Economy Growth, National Bank of Belgium, Working Papers - Research Series, NBB "Working Paper", No. 10, May 2000.
 38. Zawadzka Z., Globalizacja a sektor bankowy w Polsce, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba, red., Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu