BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podedworna-Tarnowska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Faktoring w Polsce - perspektywy rozwoju
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 56, s. 31-45, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Faktoring, Koniunktura gospodarcza, Finansowanie przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy
Factoring, Business trends, Financing enterprises, Bank credit
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Pomimo znacznego zacofania faktoringu w naszym kraju w porównaniu do państw zachodnich, rozwój tej usługi jest zauważalny. W ciągu ostatnich trzech lat obroty największych firm faktoringowych wzrastały Średniorocznie o około 23%, natomiast znaczne przyspieszenie zaobserwowano w 2004 roku, gdyż w pierwszym półroczu uległy one podwojeniu w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Ten duży wzrost faktoringu można uzasadniać znaczna poprawa koniunktury gospodarczej w bieżącym roku. Wraz z nią rosną obroty przedsiębiorstw z tytułu sprzedaży, a w rezultacie zwiększa się zapotrzebowanie na środki niezbędne do finansowania bieżącej działalności. Nie zawsze mając dostęp do kredytów bankowych, przedsiębiorstwa poszukują alternatywnych rozwiązań. Rozwój faktoringu jest jednakże hamowany istnieniem wielu ograniczeń, a istotny hamulec w zakresie rozwoju faktoringu leży po stronie instytucji faktoringowych. Wyniki ankiet Świadczą, że za podstawowa przeszkodę korzystania z faktoringu przedsiębiorstwa uznają one jego wysoki koszt oraz niechęć faktorów do świadczenia faktoringu pełnego. Koszt faktoringu, przekraczający koszt kredytu bankowego, wpływa bowiem poważnie na opłacalność sprzedaży na kredyt handlowy. Jednocześnie dopiero faktoring pełny uwalnia faktoranta od kłopotliwej i kosztownej windykacji nieuregulowanych przez dłużników w terminie wierzytelności. Badanie wykazało, że trudności te są w Polsce w szczególności uciążliwe dla MSP, co powoduje, iż usługa ta jest dla nich trudniej dostępna. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych, z faktoringu korzystają głownie małe przedsiębiorstwa, w których niedostateczny potencjał kapitałowy paraliżuje możliwości prawidłowego i efektywnego rozwoju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accumulative Turnover Figures for ALL FCI Members Compared to Worldwide Factoring Turnover, Factors Chain International.
 2. Brycki G., Rynek z perspektywami, "Rzeczpospolita", 27.01.2004 r.
 3. Caborn A., Factoring enters the mainstream. Director, July 2003, Nr 12.
 4. Factoring Turnover, Factors Chain International.
 5. Gross domestic product, www.europa.eu.int/comm/eurostat.
 6. Grzywacz J., Faktoring, Difin, Warszawa 2001.
 7. Jedliński K., Faktoring to nie tylko ekspresowa wypłata, "Puls Biznesu", 22.03.2004 r.
 8. Kaczyńska D., Przydałyby się zmiany kilku ustaw, "Puls Biznesu", 22.03.2004 r.
 9. Miesięczne, kwartalne i półroczne informacje gospodarcze, GUS, Departament Rachunków Narodowych i Finansów, www.stat.gov.pl.
 10. P.U., Eurofaktor na giełdzie, "Parkiet", 10-11.11.2004 r.
 11. Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności w 2000, 2001 i 2002 roku, GUS.
 12. Roczne mierniki gospodarcze, GUS, www.stat.gov.pl.
 13. Summers B., Nicholas W., Why do firms use factoring?, "Credit Management", Feb. 1998, UK.
 14. Thakrar S. V., Invoice Finance: Filling An Important Gap., "Credit Management", Stamford, Sep. 2003.
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu