BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ścisło Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Geneza problemów z wyceną efektów inwestycji firm w systemy informatyczne
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 56, s. 46-59, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Inwestycje przedsiębiorstw, Wdrożenie systemów informatycznych
Computer system, Enterprises investments, Implementation of information systems
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera model podziału efektów finansowych inwestycji firm w systemy informatyczne na trzy elementy składowe: zmianę poziomu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, zmianę przychodów wynikającą wyłącznie ze zwiększonej produktywności oraz zmianę przychodów z tytułu dostarczania klientom innej - w stosunku do stanu przed inwestycją - wartości. Prawidłowa wycena wymienionych elementów wymaga zastosowania do każdego z nich odmiennej metodologii. Największe problemy i potencjalne błędy w wycenie, dotyczą zmiany przychodów z tytułu wprowadzenia zmian w oferowanej klientom wartości. Ich istotą jest zagadnienie prawidłowej oceny reakcji otoczenia konkurencyjnego na zaistniałą zmianę. Ten kluczowy problem nie dotyczy wyceny pozostałych dwóch elementów efektów finansowych. Wynikają stąd istotne różnice w możliwej do uzyskania precyzji i wiarygodności wyceny każdego z wymienionych rodzajów efektów inwestycji firmy w systemy informatyczne. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fastrack Consulting Ltd., www.fastrakconsulting.co.uk, wrzesień 2004.
 2. Gieryszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 3. Grandys A. J., Marketing i technologia informacyjna. O związkach strategii marketingowych i strategii IT, Katedra Ekonomii i Marketingu Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 4. IDC - raport, w: Augustyniak Sz., Wydatki na IT. Będzie wzrost, "CXO. Magazyn kadry zarządzającej", www.cxo.pl, 20.08.2003.
 5. Kotler Ph., Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 6. Measuring Returns on IT Investments: Some Tools and Technique, Knowledge&Wharton www.knowledge.wharton.upenn.edu, kwiecień 2003.
 7. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, www.piit.org.pl, wrzesień 2004.
 8. Porter M. E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, Nowy Jork 1985.
 9. Porter M. E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 10. "Return On Investment From Internal Web System" i 2 bs, www.i2bs.com, luty 2003.
 11. Sroka H., w: Systemy informatyczne w organizacjach wirtualnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Pańkowskiej, Wydawnictwo Uczelnianie Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 12. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 13. Varian Hal R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Waltner C., A Hard Look At Soft Benefits, InformationWeek, www.informationweek.com, 24 maja 1999.
 15. Ward T., Intranet ROI: Appraising The Value Of Intranet Investment, A Prescient White Paper, Prescient Digital Media 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu