BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glapiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Doktrynalne żródła europejskiej myśli ekonomicznej
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 56, s. 89-101, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Katolicka nauka społeczna
History of economic thought, Catholic social teaching
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Początki rozwoju nauki ekonomii przypadają w myśli europejskiej na połowę XVIII wieku, ale ich genezy można się doszukiwać już jakieś 200 lat wcześniej. Wynika to niewątpliwie ze szczególnej roli, jaką w historii cywilizacji odegrał okres późnego średniowiecza w Europie Zachodniej. Dokonał się tam wówczas przełom społeczno-gospodarczy, który nieodwracalnie wprowadził świat na całkiem nowe tory. Rozpoczął się okres dynamicznego i ciągłego rozwoju gospodarczego oraz towarzyszących mu szybkich przemian ogólnocywilizacyjnych. Ówczesne szybkie przemiany polityczne i społeczne usunęły instytucjonalne przeszkody stojące na drodze rozwoju handlu i przemysłu. Po pewnym czasie pojawiła się też społeczna świadomość kierunkowego ruchu oraz zmian w sferze ekonomicznej i społecznej. Powstał więc kulturowy i naukowy problem wyjaśnienia przyczyn, a także wskazania kierunku przemian gospodarczych, które - po raz pierwszy w dziejach - dokonywały się już naocznie, w ramach życia jednego pokolenia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Polityka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
 2. Arystoteles, Metafizyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 3. Bacon F., Eseje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 4. Bacon F., Novum Organum, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955.
 5. Biblia w tłum. ks. D. Jakóba Wujka, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1960.
 6. Bury J. B., The Idea of Progress, Dover Publications, New York 1960.
 7. Collingwood R. G., The Idea of History, Oxford University Press, London 1973.
 8. De Spinoza B., Traktat polityczny, De Agostini, Altaya, Warszawa 2002.
 9. Drugi list wielkanocny Teofila, biskupa aleksandryjskiego, do wszystkich biskupów egipskich, w: Św. Hieronim, Listy, PAX, Warszawa 1953, t. II.
 10. Hensel W., Tabaczyński S., Rewolucja neolityczna i jej znaczenie dla rozwoju kultury europejskie, Ossolineum, Wrocław 1978.
 11. Herodot, Dzieje, Czytelnik, Warszawa 1959.
 12. Hobbes T., Elementy filozofii, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.
 13. Hooykaas R., Religia i powstanie nowoczesnej nauki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1975.
 14. Kornatowski W., Wstęp, w: Św. Agustyn, O Państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, Instytut Wydawniczy PAX, DeAgostini, Altaya, Warszawa 2003.
 15. Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 16. Machiavelli M., Książe, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1969.
 17. Nisbet R. A., Social Change and History, Oxford University Press, New York 1969.
 18. Pestalozzi J. H., Moje badania nad udziałem natury w rozwoju rodzaju ludzkiego, Ossolineum, Wrocław 1984.
 19. Piwowarczyk Ks., Katolicka etyka społeczna, t. 2, cz. III, Życie gospodarcze, "Veritas", London 1963.
 20. Platon, Prawa, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1997.
 21. Popper K. R, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 22. Ricoeur P., Symbolika zła, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 23. Rostow W. W., The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 24. Robbins L., The Theory of Economic Development in the History of Economic Thought, Macmillan, New York 1968.
 25. Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 26. Św. Augustyn, O Państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, Instytut Wydawniczy PAX, DeAgostini, Altaya, Warszawa 2003.
 27. Tukidydes, Wojna peloponeska, t. I, Ossolineum, DeAgostini, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu