BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajączkowski Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 1998-2002
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 56, s. 102-118, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Cena jednostkowa produktu, Strategia cen, Budżet gospodarstwa domowego
Product unit prices, Pricing strategies, Budgets of households
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W latach 1998-2002 nastąpiły istotne zmiany struktury wydatków polskich gospodarstw domowych. W niniejszym artykule dokonano próby oceny zróżnicowania wydatków gospodarstw w wybranym okresie oraz odkrycia przyczyn tych zjawisk. Istotne miejsce zajmuje analiza zmian wydatków w badanym okresie w zależności od zamożności gospodarstw. Jako strukturę wydatków gospodarstwa domowego przyjęto udziały wydatków na poszczególne grupy wydatków w wydatkach ogółem gospodarstw. Tak rozumiana struktura wydatków gospodarstw należy do tzw. mierników struktury konsumpcji. Źródłem danych do analiz były wyniki zrealizowanych przez GUS, badań budżetów polskich gospodarstw domowych z lat 1998-2002. Wybór początku okresu spowodowany był istotnymi zmianami w metodologii badań od 1998 roku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 205.
  2. Dane ze strony internetowej GUS www.stat.gov.pl
  3. Dane ze strony internetowej NBP www.nbp.gov.pl.
  4. GUS, Budżety Gospodarstw Domowych i w Rocznikach Statystycznych.
  5. Metodyka i organizacja badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999, s. 16.
  6. OECD (1982), The List of Social Indicators, Paris.
  7. Sikorska J., Konsumpcja - warunki, zróżnicowania, strategie, Wydawnictwo IFIS PAN, 1998, s. 67.
  8. Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS w latach 1998-2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu