BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiater Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Test inwestora prywatnego w orzecznictwie Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości i jego znaczenie dla procesów restrukturyzacji niektórych przedsiębiorców w Polsce
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 57, s. 125-136
Słowa kluczowe
Inwestor indywidualny, Przedsiębiorstwo, Prawo WE
Individual investors, Enterprises, European Community law
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Pytanie powyższe nie znalazło do tej pory odpowiedzi w orzecznictwie ETS ani w doktrynie prawa wspólnotowego. W mojej ocenie, kwestię powyższą należy rozstrzygnąć w ten sposób, że wierzyciele publiczni powinni być traktowani, co do zasady, jako grupa i w taki też sposób powinno być analizowane ich działanie. Jako jedną grupę należy, w moim mniemaniu, traktować podmioty, które nie są odrębnymi bytami prawnymi, a na dodatek wierzytelności tych podmiotów stanowią przychód tego samego organu państwa. Istnieje jednak uzasadnienie odmiennego traktowania podmiotów, które stanowią niezależne byty prawne, choć w tej sytuacji bardzo wiele zależeć może od przepisów danego państwa członkowskiego. Pomimo bowiem faktu, że określeni wierzyciele należą do zakresu przedmiotowego pojęcia państwo, to ich interesy są w tym przypadku odmienne, a w pewnych sytuacjach mogą być nawet sprzeczne. Każdy bowiem z tych wierzycieli powinien racjonalnie dążyć do możliwie wysokiego zaspokojenia własnej należności, jedynie w szczególnych przypadkach biorąc pod uwagę interes pozostałych wierzycieli publicznych. Uzasadnieniem poglądu przemawiającego za traktowaniem wszystkich wierzycieli publicznych jako jednej grupy może być szerokie pojmowanie państwa w orzecznictwie ETS. W sytuacji, gdy bardzo szerokie grono podmiotów powinno być traktowane jako państwo, to uzasadnione wydaje się być również takie samo traktowanie tych podmiotów przy dokonywaniu testu inwestora prywatnego. Jednocześnie jednak należy brać pod uwagę fakt, że często wierzyciele publiczni stanowią odrębne byty prawne i kierują się własnymi korzyściami, które nie są tożsame z korzyściami innych wierzycieli publicznych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu