BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parczewski Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dopuszczalność stosowania zasady złotego veta w prawie polskim
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 57, s. 137-147
Słowa kluczowe
Akcjonariusz, Prawo WE, Skarb Państwa
Shareholders, European Community law, State Treasury
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W odróżnieniu od rozwiązań belgijskich, katalog czynności, których może dotyczyć sprzeciw, w polskiej wersji złotej akcji jest sformułowany w sposób bardzo ogólny i niejasny. Skutkować to może, uznaniem przez ETS polskiej propozycji za środek wykraczający ponad przewidziany to, co jest konieczne z punktu widzenia celu, który ma być osiągnięty, czyli na przykład ochrony zdrowia publicznego czy też bezpieczeństwa państwa. Zakładając prawdziwość postawionej wyżej tezy, śmiało można stwierdzić, że stanowi ona środek nieproporcjonalny, a tym samym narusza prawo unijne. Zarówno u podstaw belgijskiego, jak i polskiego rozwiązania leży ochrona interesu powszechnego. Zaznaczyć należy, iż prawo veta, w myśl orzecznictwa ETS, nie może być uzasadnione interesem finansowym i ekonomicznym państwa. Projekt nie wyklucza ekonomicznych podstaw sprzeciwu ze strony Skarbu Państwa. Jako przykład można tu podać sytuację, gdzie w przypadku spółki świadczącej usługi użyteczności publicznej możliwy będzie sprzeciw Skarbu Państwa dotyczący uchwały o podziale spółki, jeśli uchwała ta związana jest de facto z restrukturyzacją podmiotu i niezbędną redukcją zatrudnienia. Biorąc za podstawę postanowienia Projektu nie można wykluczyć uznania za ważny interes państwa czy też ważny interes publiczny konieczności utrzymania określonego poziomu zatrudnienia.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu