BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyńska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Odroczony podatek dochodowy - etapy działań w celu jego prawidłowego wyliczenia
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 101-108, rys.,tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe
Income tax, Balance law, Tax regulations
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Od 1 stycznia 2002 roku obowiązuje obszerna nowelizacja prawa bilansowego. Przepisy ustaw podatkowych ulegają ciągłym, częstym zmianom i w związku z tym istnieją odmienne regulacje obowiązujące w prawie bilansowym i podatkowym. Wpływa to na przeanalizowanie skutków tych rozbieżności, w celu ustalenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Prawidłowe wyliczenie tych pozycji wymaga: 1) zrozumienia istoty podatku dochodowego odroczonego, 2) ustalenia wartości księgowej pozycji aktywów i pasywów, 3) ustalenia wartości podatkowej aktywów i pasywów, 4) ustalenia ujemnych i dodatnich różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego, 5) ustalenia wartości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 6) dokonania księgowań (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chłodnicka H., Bilansowy aspekt podatku dochodowego odroczonego w Ustawie o Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń 2003
  2. Gierusz B., Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany w rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2002
  3. Jaruga A., Martyniuk T., Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki, ODDK, Gdańsk 2002
  4. Jaruga A., pr. zbior., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa 2004
  5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASC (edycja polska) 2002.
  6. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2004
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
  9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu