BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sora Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja przedsiębiorcy w historii myśli ekonomicznej
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 123-133, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Historia myśli ekonomicznej, Podejmowanie decyzji
Economics, History of economic thought, Decision making
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
J.B. Say wprawdzie dostrzegał szczególną rolę przedsiębiorcy i szczególne cechy go charakteryzujące, ale wydaje się, że przychylał się do koncepcji braku przyrodzonych różnic między ludźmi. Wskazywał jedynie na brak wiedzy jako przeszkodę na drodze do podejmowania racjonalnych decyzji. F. Knight przypisywał przedsiębiorcy kluczową rolę w rozwoju gospodarki, ale uważał, że wszyscy ludzie są zdolni do bycia przedsiębiorcami, a zależy to jedynie od ich woli, zasobów materialnych i oceny własnych możliwości wygenerowania zysku w grze rynkowej. Podaż przedsiębiorców nie jest więc zdeterminowana cechami wyjątkowymi, przynależnymi jedynie niewielkiej części społeczeństwa. Nie wiąże też przedsiębiorczości z motywami typu pozaracjonalnego, takimi jak instynkt. Zupełnie inną koncepcję przedsiębiorcy stworzył J.A. Schumpeter. Uważał on, że istnieją naturalne różnice między ludźmi, sprawiające, że dzielą się oni na klasy. Klasą dominującą i niezbędną do funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej jest burżuazja. Klasa ta złożona jest z wybitnych jednostek, które - w przeciwieństwie do reszty społeczeństwa - są w stanie odrzucić tradycyjny sposób działania i postępować racjonalnie, prowadząc z sukcesem przedsiębiorstwa, wprowadzając innowacje do gospodarki, podczas gdy nagrodą za ich szczególne zdolności są zyski. Wbrew jednak klasycznej wizji człowieka nie gospodarują oni w celu poprawy własnego bytu czy maksymalizacji dochodu, ale na rzecz pozycji własnej rodziny. J.M. Keynes, ojciec rewolucji keynesowskiej w ekonomii, przypisywał przedsiębiorcy posiadanie szczególnego instynktu, sprawiającego, że człowiek ten działa z pasją. Z wewnętrznej potrzeby tworzenia zakłada i rozbudowuje przedsiębiorstwa. Autor ten uważa, że gdyby nie ten instynkt, mało powstałoby nowych przedsiębiorstw, bowiem trudno zwykle ocenić stan przedsięwzięcia w przyszłości. Obie te koncepcje wynikają z odmiennej od oświeceniowej koncepcji człowieka. Zarówno Schumpeter, jak i Keynes wątpią w powszechność racjonalnego działania, i to nie ze względu na brak edukacji, ale z uwagi na pewne wrodzone cechy człowieka sprawiające, że ulega on głównie pozaracjonalnym bodźcom. Obaj autorzy wyznaczają odrębną grupę społeczną obdarzoną wrodzonymi - a nie nabytymi - zdolnościami do efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Forget E. L., The social economics of Jean-Baptiste Say, Routledge, Londyn, Nowy York 1999
 2. Friedman M., Friedman R. D., Wolny wybór, PANTA, Sosnowiec 1993
 3. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993
 4. Glapiński A., Kapitalizm demokracja i kryzys państwa podatków, wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003
 5. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956
 6. Knight F., Risk, Uncertainty, and Profit, Boston, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company, 1921
 7. Lucas R. E., Jr, Monetary neutrality, Nobel Prize Lecture, 7 grudnia 1995
 8. Manstetten R., Das Menschenbild der Oekonomie, Verlag Karl Albert, Freiburg, Muenchen 2000
 9. Marshall A., Zasady ekonomiki, M. Acta, Warszawa 1925
 10. Piasecki B., Mała firma w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa 1998
 11. Say J. B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960
 12. Schtreissler E. W., The Influence of German and Austrian Economics on Joseph A. Schumpeter, w: Shionoya Y., Perlman M., Schumpeter in the History of Ideas The University of Michigan, Michigan 1994
 13. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 14. Schumpeter J. A., Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, PWN, Warszawa 1995
 15. Suchodolski B., Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, PWN, Warszawa 1967
 16. Szacki J., Historia Myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002
 17. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu