BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Ireneusz K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Niepewność stanów natury i dobra warunkowe
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 135-141, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek dóbr konsumpcyjnych
Consumer goods market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Rozszerzeniem koncepcji stanów natury jest teoria dóbr warunkowych (ang. contingent commodities) i niekompletnych rynków (ang. incomplite markets). Koncepcja ta zakłada możliwość istnienia kilku stanów natury. Pierwsze stadium natury - to niepewność, a drugi - to rozwiązanie niepewności i skonkretyzowanie stanu natury. Tezą przewodnią tej teorii jest powiązanie użyteczności danego dobra w zależności od stanu natury. Konsument nabywając dane dobro, tak naprawdę nie zna jego przyszłej użyteczności, uzależnionej od wystąpienia danego stanu natury . Stan natury jest rozumiany tu jako całkowity opis możliwych źródeł niepewności. Opis jest tak dokładny, iż możliwe stany natury są wzajemnie wykluczone. Zakładamy, że znamy skończony zbiór stanów natury. Mając l dóbr i s stanów natury, dla każdego dobra l i stanu natury s jednostka dobra warunkowego l jest prawem do otrzymania jednostki dobra l, jeżeli nastąpi stan natury s. Otrzymujemy więc wektor zmiennych losowych dóbr l. Analogiczne założenia można zrobić co do zbioru wyposażenia początkowego, zbioru produkcyjnego i preferencji konsumenta . Uzyskujemy w ten sposób kompletny system ekonomiczny z dobrami warunkowymi. Dodatkowo należy założyć, że istnieją rynki na każde dobro warunkowe. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arrrow K., The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing, "Econometrie", 1953 (RES1963
  2. Arrrow K., Scarf H., A Limit Theorem on the Core of an Economy, IER 1964
  3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000
  4. Garbicz M., O niektórych założeniach modelu klasycznego i ich konsekwencjach, "Ekonomista", 1/1996.
  5. MasCollel A., Whinston M. D., Green J. R., Microeconomics Theory, Oxford University Press, 1995
  6. MasCollel A., Monteiro P. K., Self-Fulfilling Equilibria: An existence theorem for a general state space, JmathE, 1996
  7. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE, Poznań 2003.
  8. Radner R., Equilibrium Under Uncertainty, w Handbook of Mathematical Economics, W. Hildenbrandt and Sonnenschein editors, 1982.
  9. Radner R., Rational Expectations Equilibrium: Generic existence and the information revealed by prices, "Econometrica", 1979.
  10. Straffin P., Teoria gier, Scholar, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu