BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojcik Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Public relations wśród naukowych dyscyplin i badań za granicą i w Polsce
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 142-161, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Wyszukiwarki internetowe, Badania empiryczne
Public relations, Internet search engine, Empirical researches
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Inną cechą współczesnego rozwoju piśmiennictwa nt. PR w Polsce jest powstawanie internetowych publikacji, serwisów, forum dyskusyjnych. Wcale nierzadko są to jednak zapożyczenia lub nieprofesjonalne artykuły pojedynczych autorów, prezentujących wyniki badań, bez większej wartości naukowej, gdyż badania były oparte na nie reprezentatywnej próbie, o czym autorzy milczą. Gdy w Polsce na ten sam temat nie ma innych badań owe wyniki jawią się jako jedyna, objawiona prawda o polskiej, PR-owskiej rzeczywistości. Zjawisko uznaję tym bardziej za niebezpieczne z powodu faktu cytowania tych wyników w dziesiątkach prac dyplomowych, co prowadzi do spirali zakłamywania rzeczywistości. Dostrzegam szansę powiększenia się w przyszłości grona osób, które PR-em będą zainteresowane długofalowo. Należy bowiem sądzić, że nastąpi kontynuacja tematów i badań empirycznych z zakresu PR zapoczątkowanych w akademickich pracach promocyjnych (czytaj: doktorskich), czyli z pierwotnego zainteresowania utylitarnego PR może się stać nie incydentalnym celem naukowym. Można chyba mieć nadzieję powstania wartościowych, pogłębionych, długookresowo zorientowanych programów badawczym z zakresu PR (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A situational theory of publics: Conceptual history, recent challenges and new research, w: D. Moos, T. Mac Manus, D. Vercic, Public relations research: an international, perspektive, London 1997, s. 3-48,
 2. Allgemeine Theorie der Public Relations. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1992 .
 3. Baerns B., Oefentlichkeitsarbeit als Determinante journalistischer Informationsleistungen. Thesen zur realistischeren Beschreibung von Medieninhalten. Publizistik 1979, Nr 3.
 4. Baerns B., Oefentlichkeitsarbeit oder Journalismus. Zum Einfluss im Mediensystem. Wissenschaft und Politik, Koeln 1991.
 5. Bentele G. , Public Relations and reality. A contribution to a theory of public relations, w: D. Moos, Mac Manus, D. Vercic, Public Relations reaserch. An internationale Perspektive. Internationalen Thomson Press, London 1997.
 6. Bentele G. , Steinmenn H., Zerfass A., Dialogorientierte Unternehmenskommunikation: Grundlagen, Praxiserfehrungen, Perspektiven. Vistas, Berlin 1996.
 7. Bentele G., Berufsfeld - PR. Materiały PR - Kolleg, s. 29.
 8. Bentele G., New perspectives of public relations in Europe, w: Betteke von Ruler, D. Vercic: Public Relations and Communications Management in Europe. Monton de Gruyer, Berlin, New York, s. 488.
 9. Bentele G., PR - Wissenschaft in Deutschland: Eine Annaeherung. PR Forum 1997, Nr 3.
 10. Bentele G., Was ist eigentlich PR?, w: Widerspruch Public Relations. Atempto, Tuebingen 1996, zesz. 28.
 11. Bentele G., S. Wehmeier, FromLiterary Bureaus to Modern Profession: The Development and Current Structure of Public Relation in Germany, w: The Global Public Relations Handbook. Theory, Research, and Practice. Lawrence Erlbaum Associates, London 2003, s. 205.
 12. Bruning S. D., Ledingham J. A., Perceptions of relationship and evaluation of satisfaction: an exploration of iteration. Public Relations Review 2000, Nr 1.
 13. Burkart R., Kommunikationswissenschaft. Grunglagen und Problemfelder. Umrisse einer interdisziplinaren Sozialwisseschaft. Boehlau, Wien, Koeln,Weimar 2002.
 14. Colins E. L., Zoch L. M., PReducator - The second Generation Measuring and Achieving Consensus,2002.
 15. Encyklopedia Powszechna PWN, Wydanie trzecie, Warszawa 1988, s. 230 tomu MNOPRQR.
 16. Gandy O., Public relations and public policy: the structuration of dominance in the information age, w: E. L. Toth, R. L. Heath, Rhetorical and critical approaches to public relations. Lawrence Erlbaum, Hilldale 1989.
 17. Grala S., Polskie badania w zakresie Public Relations. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, maszynopis raportu z badań, za zgoda Autorki.
 18. Grunig J., Hunt T., Managing Public Relations. Holt, Rinehart and Winston, New York 1984 .
 19. Grunig J., Two-way symmetrical public relations. Past, present and future, w: R. L. Heath, Handbook of public relations, Sage 2001.
 20. Grunig L. A., Grunig J. E., Public Relations in the United States. A Generation of Maturation, w: The Global Public Relations Handbook. Theory, Research, and Practice. Lawrence Erlbaum Associates, London 2003, s. 344-345.
 21. Heath R. L., A retorical Approatch to Zones of Meaning and Organizational Prerogatives, Public Relations Review 1993, Nr 2.
 22. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 569-570.
 23. Lindenmann W. K., An effectiveness yardstick to measure public relations success, Public Relations Quartely 1993, Nr 38.
 24. Ławniczak R., Public Relations Contribution to transition in Central and Eastern Europe. Research and Practice, Poznań 2001, s. 7-17 .
 25. Merten k. , Das Berufsbild von PR - Anforderungsprofil und Trends. Ergebnisse einer Studie, w: G. Schulze-Fuerstenow, B. J. Martini, Handbuch PR. Luchterhand,Neuwied 1994, s. 1-23.
 26. Olasky M. N., Corporate Public Relations; A New Historical Perpective. Publishers, Hillsdale 1987.
 27. Pavlik J. V., Public Relations. What Research Tells Us. Newbury Park, Sage 1987, s. 74 i n.
 28. Ronenberger F., Ruehl M., Therie der Public Relations. Ein Enwurf. Westdeutscher Verlag, Opladen 1992, s. 24.
 29. Schweda C., Opherden R., Journalismus und Public Relations: Grenzbeziehung im System lokalen politischen Kommunikation. Deutscher Universitaet Verlag, Wiesbaden 1995.
 30. Szyska P., Bedarf odr Bedrohung? Zur Frage Beziehungen des Journalismus zur Oefentlichkeitsarbeit, w: G. Benetele, M. Haller, Aktuelle Enstehung von Oefentlichkeitsarbeit: Akteure, Strukturen, Veraenderungen. UVK, Konstanz 1997.
 31. The Transitional Approatch to Public Relations, Working Papers and Reprint Series, reprint Nr 2, Poznaƒ 2003, s. 1-7.
 32. van Ruler B., Vercic D., Flodin G., Report of the Delphi Project 2000.
 33. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1967, s. 394.
 34. Wojcik K., Public Relations od A do Z. Placet, Warszawa 2001, s. 272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu