BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cygler Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Współpraca niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami - tworzenie nowych powiązań sieciowych
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 162-173, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Inwestor instytucjonalny, Otoczenie biznesu
Institutional investors, Business environment
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Mimo dotychczasowej rezerwy w tworzeniu trwałych powiązań sieciowych firm niemieckich z polskimi poddostawcami, mają one świadomość konieczności dyspersji funkcji łańcucha wartości na kraje - nowych członków Unii Europejskiej. Na wybór zarówno lokalizacji tych funkcji, formy powiązań korporacyjnych, jak trwałości struktur sieciowych, będą miały wpływ nie tylko przewagi inwestycyjne naszego kraju, ale również zaufanie inwestorów do otoczenia biznesowego, których właściwe kształtowanie należy do długotrwałych przedsięwzięć. Należy wyrazić nadzieję, że wszystkie trzy grupy czynników będą sprzyjały wzmocnieniu i stabilizacji powiązań sieciowych polskich poddostawców z niemieckimi inwestorami, ale również z korporacjami pochodzącymi z innych krajów (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Axelrod R., The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984.
 2. Baker W. E., The Network Organization in Theory and Practice, w: N. Nohria, B. Eccles red., Networks and Organizations, Harvard Business School Press, Cambridge 1992
 3. Birkinshaw J., Network Relationships Inside ond Outside the Firm, and the Development of Capabilities, w: J. Birkinshaw, P. Hagström, The Flexible Firm. Capability Management in Network Organizations, Oxford University Press, Oxford 2000.
 4. Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 2000
 5. Child J., Faulkner D., Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Ne-tworks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998
 6. Contractor F. J., Lorange P. red., Cooperative Strategies in International Bu-siness. Joint Ventures and Technology Partnerships Between Firms, Lexington Books, New York 1988
 7. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002
 8. D'Aveni R. A., Gunther R., Hypercompetitive Rivalries. Competing in Highly Dynamic Environments, The Free Press, New York 1995.
 9. Dunning J. H., Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, London 1997
 10. Harrigan K. R., Strategies for Joint Ventures, Lexington Books, Lexington 1985.
 11. Jarillo J.C., Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, But- terworth-Heinemann, Oxford 1995
 12. Marciszewska E., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, "Monografie i Opracowania", Nr 493, SGH, Warszawa 2001
 13. Nohria N., Ghoshal S., The Differentiated network. Organizing Multinational Corporations for Value Creation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997
 14. PAIZ, materiały wewnętrzne
 15. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 16. Quinn J.B., Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, New York 1992.
 17. Ring P. S., Van de Ven A., Cooperative Realationships Between Organizations, The Strategic Management Research Center, University of Minnesota, Minneapolis 1989 (working paper).
 18. Urban S., Vendemini S., European Strategic Alliances. Co-operative Corpora- te Strategies in the New Europ., Blackwell Business 1992..
 19. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001
 20. Williamson O. E., Transaction-cost Economics: The Governance of Constractual Relations, "Journal of Law and Economics", Vol. 22, 1979
 21. Wöhe G., Döring U., Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu