BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Depa Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Transformacja zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 58, s. 182-190, rys., tab. bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zasoby ludzkie
Management, Human resources
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Autorzy modelu kompetencyjnego konsultanta w zakresie zasobów ludzkich i rozwoju organizacji, przyrównując zachowania specjalistów ds. personalnych do sposobu pracy pracowników firm doradczych, wyodrębnili następujące role: • niezależny ekspert, • zaufany doradca, • ewaluator działań, • uważny obserwator, • partner dla klientów wewnętrznych, • lider zmian. Niezależny ekspert posiada dogłębną wiedzę specjalistyczną i biznesową, projektuje procesy, opracowuje strategie tak personalne, jak i biznesowe, reaguje na problemy związane z "czynnikiem" ludzkim. Zaufany doradca udziela fachowych porad, rekomenduje określone działania, tworzy misje, wizje, wartości firmy. Ewaluator działań skupia się na aktywnościach przynoszących wartość klientom, tworzy systemy oceny efektywności działań, wykazuje determinację do osiągania celów. Uważny obserwator poszukuje informacji, interpretuje i ocenia sytuacje, formułuje hipotezy. Partner dla klientów wewnętrznych tworzy relacje z klientami, wspólnie poszukuje najlepszych rozwiązań, usprawnia komunikację. Lider zmian konstruktywnie podważa istnienie status quo, buduje "masę krytyczną" dla wprowadzenia zmian, redefiniuje procesy i procedury. Każdej z powyższych ról można przypisać określony zbiór aktywności, które charakteryzują się mierzalnymi (raporty, procedury i polityki itp.) lub niemierzalnymi (m.in. relacje, wizje) wynikami. Częstość występowania poszczególnych ról w praktyce uzależniona jest od pojawiających się okoliczności, takich jak: na-tura problemu, rodzaj projektu, rodzaj klienta czy też własny styl pracy. Jednak umiejętność odnalezienia się w każdej z powyższych ról stanowi o kompetencjach pracowników działów personalnych. Zachowania oraz kompetencje przypisane poszczególnym rolom zawarte zostały w tabeli 1 (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bates S., Facing the Future, "HR Magazine", lipiec 2002.
  2. Ulrich D., Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, 1997.
  3. Ulrich D., Liderzy zarzàdzania zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2001, s. 51.
  4. Bates S., Fishing For Bigger Business, "HR Magazine", kwiecieƒ 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu