BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pajewska Renata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza systemu finansowania ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach - cz. II
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 59, s. 47-64, rys.,tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Finansowanie ubezpieczeń społecznych, Ryzyko finansowe, Ubezpieczenia prywatne, Świadczenia zdrowotne
Health care insurance, Health insurance financing, Financial risk, Private insurance, Health care benefits
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wśród barier rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych należy wymienić przede wszystkim stosunkowo małe ryzyko finansowe w przypadku zachorowania. W USA takie ryzyko jest wysokie ze względu na ograniczony koszyk gwarantowanych świadczeń. Liczba ubezpieczonych w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce może oscylować wokół 100 tys. osób (wg szacunków Ministerstwa Zdrowia). Tymczasem firmy abonamentowe mają ok. 500 tys. klientów. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych wymaga zmian legislacyjnych, m.in. dotyczących koszyka świadczeń. We wszystkich krajach UE występuje kombinacja publicznego i prywatnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Można wyróżnić trzy modele prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych: suplementarne (szybszy dostęp do usług medycznych), alternatywne (wybór między systemem ubezpieczeń publicznych a ubezpieczeniami prywatnymi) oraz komplementarne (uzupełniają ofertę usług medycznych, np. ponad standardowy koszyk świadczeń). W Polsce dostępność publicznej służby zdrowia jest na stosunkowo wysokim poziomie. Mamy 510 łóżek szpitalnych na 100 tys. mieszkańców (więcej tylko w Niemczech i na Węgrzech) oraz 230 lekarzy na 100 tys. mieszkańców (średnia OECD to 325). W ostatnich 6 latach 12-krotnie wzrosła liczba konsultacji w przychodniach prywatnych. Prawie całkowicie sprywatyzował się rynek usług stomatologicznych (1600 stomatologów na 100 tys. mieszkańców, w OECD - 1100). W USA większość wydatków na zdrowie pochodzi z wydatków prywatnych. W krajach UE jest to kilka-kilkanaście procent. W Polsce szacuje się, że prywatne wydatki formalne stanowią 21% łącznych wydatków na zdrowie, a 10% to nieformalne wydatki prywatne. Większość środków (53%) pochodzi z NFZ. Przy maksymalnych możliwościach z zakładów ubezpieczeń - wg szacunków PZU Życia S.A. może pochodzić 10% wydatków na zdrowie, czyli ok. 3 mld zł. Według Stefana Cieśli - członka zespołu prof. Zbigniewa Religi, współautora projektu ustawy o finansowaniu systemu ochrony zdrowia - w najbliższym dziesięcioleciu prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą stać się źródłem dofinansowania świadczeń zdrowotnych. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne nie są jednak środkiem na zwiększenie środków na służbę zdrowia. Celem jest bowiem działanie w interesie ubezpieczonego, przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela. Obecnie nie ma rzetelnych informacji o szarej strefie. Jednak Minister Zdrowia zlecił niezależnym ekspertom przygotowanie Zielonej Księgi dotyczącej finansowania opieki zdrowotnej, która mamy nadzieję da obraz bieżącej sytuacji. Przy okazji dyskusji o systemie ubezpieczeń zdrowotnych należy wziąć pod uwagę kwestię solidaryzmu społecznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksman E., Narodowa Służba Zdrowia (NSZ) w Wielkiej Brytanii, Nr 132; "Antidotum", Nr 4/1999
 2. Anell A., Szpitale duże czy małe? Szwecja, "Służba Zdrowia", Nr 5/1996
 3. Dobosiewicz Z. Polskie instytucje finansowe, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998
 4. Dziubińska-Michalewicz M., System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, "Studia i Materiały", zeszyt 3 (376), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1993
 5. Dziubińska-Michalewicz M., System opieki zdrowotnej w Szwecji, w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, op. cit.
 6. Dziubińska-Michalewicz M., Aktualne reformy systemów opieki zdrowotnej krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja), w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, op. cit
 7. Golinowska S., Funkcjonowanie systemu ustawowych kas chorych w Niemczech, w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, op. cit
 8. Golinowska S., Rozwój ubezpieczeń na wypadek choroby, w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, op. cit.
 9. Health Care System. Trends and Challenges, ed. A. Dixon, E. Mossialos, European Obserwatory on Health Care System, 2002
 10. Koronkiewicz A., System finansowania ochrony zdrowia - aktualny przegląd porównawczy, "Biuletyn Informacyjny Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia", Nr 5/1995
 11. Koronkiewicz A., System opieki zdrowotnej we Francji: Ubezpieczenia chorobowe, "Służba Zdrowia", Nr 24/1992 i 25/1992.
 12. Miśkiewicz M., Opieka zdrowotna w Szwecji. Taniej i wydajniej, "Służba Zdrowia", Nr 60/1996
 13. Niżnik J. Ubezpieczenia zdrowotne i możliwości ich rozwoju na rynku polskim, Konferencja pt. II Forum Ubezpieczeń, Warszawa 28-30 września 2004.
 14. Strzelecka M., System ubezpieczeń zdrowotnych we Francji, w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, op. cit
 15. Ochrona zdrowia i lecznictwo w Szwecji, Instytut Szwedzki, materiał powielony, maj 1997.
 16. Wille E., Problemy finansowania i alokacji w opiece zdrowotnej przedstawione na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, w: Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych, 2001.
 17. Economic Outlook, 2001.
 18. Health Insurance in Europe, 2000 Data, CEA 2002
 19. Insurance Statistics Yearbook 1990-2001, OECD
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu