BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska-Kurpiel Bożenna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zasady organizacji i funkcjonowania agenta jako kanału dystrybucji w towarzystwie ubezpieczeń na życie w Polsce
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 59, s. 94-106, tab., bibliogr. 11 poz
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Agent ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia na życie
Distribution, Insurance agent, Life insurance
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i wyliczenie najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem w zakładzie ubezpieczeń agenta jako kanału dystrybucji. Artykuł podzielony został na cztery główne części. Pierwsza część dotyczy aspektów formalno-prawnych współpracy agenta z towarzystwem ubezpieczeniowym. Granice jej wyznaczane są przez kodeks cywilny, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2002 r. (2002/92/EC) o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Rozporządzenia Ministra Finansów związane z ustawą. Agent i zakład ubezpieczeń, jako strony w zawieranej umowie agencyjnej określają wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy. Druga cześć stanowi próbę technicznej analizy tego kanału dystrybucji oraz polega na opisaniu poszczególnych jego uczestników zlokalizowanych w terenie (agenta, jego kierownika, menedżerów wyższego szczebla). Część trzecia dotyczy zasad wynagradzania sprzedawcy, czyli rodzajów wynagrodzenia prowizyjnego, zasad jego naliczania i wypłacania oraz w pewnym sensie łączy się z czwartą, w której mowa o sposobach motywowania uczestników tego kanału dystrybucji. Opisane zasady funkcjonowania obejmują zagadnienia związane z etyką agenta ubezpieczeniowego, zasadami organizacji sprzedaży i obsługi umów ubezpieczenia oraz szkoleniami.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K., Ilnicki M., Kowalski W., Nowe prawo ubezpieczeniowe Komentarz, Twigger, 2003.
 2. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996
 3. Directive 2002/92/EC of The European Parliament and The Council of 9 December 2002 on insurance mediation
 4. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rynek ubezpieczeń 2003, Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 5. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rynek ubezpieczeniowy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zeszyt 2/2004
 6. Miesięcznik Ubezpieczeniowy", Nr 1, styczeń 2004
 7. Prawo Asekuracyjne, Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej i wyrównanie płaszczyzny dla konkurencji w świetle dyrektywny Unii Europejskiej z 30 września 2002 r. (cz. I), 01.01.2003.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania zmian danych objętych tym wpisem (Dz.U. z dnia 12 grudnia 2003 r.).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. z dnia 12 grudnia 2003 r.).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2003 r.).
 11. Ustawa dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Z 2003 r., Nr 124, poz. 1154).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu