BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Piotr F. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Konglomeraty finansowe
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 59, s. 107-114, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Konglomerat finansowy, Usługi finansowe, Sektor bankowy, Ubezpieczenia
Eurozone, Financial conglomerate, Financial services, Banking sector, Insurances
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Polska po wejściu do Unii Europejskiej znalazła się w strefie euro, jednak pełna integracja nastąpi po przystąpieniu do unii monetarnej. Rynek finansowy strefy euro umożliwia zaspokajanie zapotrzebowania na usługi finansowe niedostępne na rynku krajowym oraz umożliwia wybór bardziej konkurencyjnych pośredników finansowych. Integracja rynku wymusza na pośrednikach finansowych (konkurentach) podnoszenie wydajności, obniżanie kosztów oferowanych usług oraz pobudza proces innowacyjności i prowadzi do wdrażania nowych produktów i usług. Integracja rynku przyczynia się w znacznym stopniu do dywersyfikowania działalności instytucji finansowych danej strefy ekonomicznej. W wyniku badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w 2000 roku wynika, że w Polsce będzie widoczna tendencja do powstawania konglomeratów bankowo-ubezpieczeniowych, pomimo dysproporcji w rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Wyjściowa dysproporcja między potencjałem strategicznym sektora bankowego oraz sektora ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych oznacza, że w dającej się przewidzieć przyszłości rozwój sektora ubezpieczeniowego będzie znacznie szybszy niż sektora bankowego. Banki wykazują skłonność do zawierania sojuszy strategicznych z międzynarodowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Atutem banków jest reputacja i sieć placówek. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują umiejętności skutecznej sprzedaży oraz rzeszę agentów ubezpieczeniowych działających na rzecz wspólnego konglomeratu finansowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Genetay N., Molyneux Ph., Bancassurance, McMilian Press Ltd, London 1998
 2. Jachimiak K., Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych, "Bank i Kredyt", (10) 2004
 3. Jagoda H., Haus B., Holding - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995
 4. Kowalczyk A., Optymalizacja sieci placówek banków w Polsce, "Bank i Kredyt", Nr 8, 2004.
 5. Kowalewski O., Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: Strategia tworzenia, efektywność, Zeszyt nr 95, NBP 1999
 6. Pajewska R., Sojusze bankowo-ubezpieczeniowe - autoreferat, Katedra Zarządzania w Gospodarce, SGH Warszawa 1999.
 7. Romanowska M, Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002
 8. Raport o stabilności systemu finansowego 2003, NBP 2004
 9. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP 2004
 10. Sedler B., Analiza porównawcza czynników dynamizujących rozwój miast europejskich, Fundacja Naukowo-Techniczna "Gdańsk", Rzeszów 1999
 11. Solarz J., Holding finansowy, CIM, Warszawa 1992
 12. Stecki L., Holding, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1995
 13. Sliperski M., Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, Zeszyt 120, NBP 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu