BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basaj Maciej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Pozaekonomiczne determinanty przeobrażeń strukturalnych w rolnictwie Małopolski
Non-economic Determinants of Structural Transformations in Małopolska Agriculture
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 13-18, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwa infrastrukturalne, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Determinanty przemian strukturalnych, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Infrastructure company, Structural changes in agriculture, Determinants of structural changes, Agriculture, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w 2008 roku wśród rolników dwóch gmin położonych w północnej części województwa małopolskiego. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii i postaw rolników wobec następujących w ich otoczeniu przemian strukturalnych. Poznanie zamierzeń rolników, co do dalszych losów własnych gospodarstw, a także ocen wobec przyszłości gospodarstw rolnych w ich okolicy, może mieć szczególne znaczenie w programowaniu i prognozowaniu dalszego rozwoju obszarów wiejskich - zwłaszcza w takim regionie wysokiego przeludnienia agrarnego, jakim jest Małopolska. (abstrakt oryginalny)

In the article results of the research conducted in 2008 among farmers in two districts located in northern part of the Małopolska voivodeship have been presented. The aim of the article is the presentation of farmers' opinions and attitudes against accomplishing structural alternations in their vicinity. Getting to know farmers' intentions against the future of their farms, and also getting to know their estimations about the future of their farms in the vicinity can have particular significance in the prognosis and program of further development of rural areas - especially in such a region, with a big agrarian overpopulation as the Małopolska. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basaj M., 2003. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiej-skich Małopolski. W: Przedsiębiorczość - zagadnienia wybrane. Wyd. UWM, Olsztyn.
  2. Moskal S., 1999. Psychospołeczne i kulturowe aspekty przebudowy wsi małopolskiej. Wieś i Do-radztwo, MSDR, Kraków.
  3. Zegar J., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu