BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależności od wielkości skali produkcji
Efficiency of Live Pig Production in Farms from South-eastern Poland According to Scale of Production
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 19-24, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Efektywność produkcji, Produkcja zwierzęca, Indywidualne gospodarstwa rolne
Economic efficiency, Production effectiveness, Animal production, Individual arable farms
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Południowo-Wschodnia
Poland South-East
Abstrakt
W pracy dokonano oceny efektywności ekonomicznej oraz produkcyjnej chowu trzody chlewnej w regionie Podkarpacia. Porównano trzy grupy gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego. Badania przeprowadzono w 65 indywidualnych gospodarstwach o różnej skali produkcji. Stwierdzono, iż chów trzody chlewnej przyniósł straty większości producentów, niezależnie od skali produkcji. Jedynie w gospodarstwach o największej skali produkcji uzyskano dodatni dochód z produkcji trzody chlewnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to estimate economic and production efficiency of farm pig production in the Podkarpacie region. Economic results were presented in different scale of production. The survey was conducted in 65 individual farms. It was stated that pig production brought losses to majority of the producers independently of the scale of their production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kałuża H., 2002. Potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa w warunkach jednoczącej się Euro-py. Przegl. Hod. 5, 6.
  2. Okularczyk S., 2003. Obecne relacje pomiędzy cenami żywca a cenami detalicznymi przetworów wieprzowych. Trzoda Chlew. 4, 8-11.
  3. Okularczyk S., 2004 a. Profitability trends in pig production in 1991-2003. Ann. Anim. Sci. 4 (1), 197-203.
  4. Okularczyk S., 2004 b. Tendencje w opłacalności produkcji trzody chlewnej w ostatnim trzyna-stoleciu. Zesz. Nauk. PTZ 72 (2), 245-252.
  5. Rocznik Statystyczny. 2008. GUS, Warszawa.
  6. Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2007 r. 2008. Maszyn. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
  7. Woś A., 2000. Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu