BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bludnik Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rynek pracy - perspektywa postkeynesowska
Labour Market - Post Keynesian Perspective
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 7, s. 7-18, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Postkeynesizm, Keynesizm, Rynek pracy, Pieniądz, Instytucje, Segmentacja rynku
Post-Keynesian economics, Keynesian theory, Labour market, Money, Institutions, Market segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postkeynesowska wizja funkcjonowania rynku pracy różni się diametralnie od tej, która od lat jest propagowana przez główny nurt ekonomii, wyraźnie zdominowany przez wpływy neoklasyczne. Wprowadzenie przez postkeynesistów do analizy takich elementów, jak fundamentalna niepewność, popyt efektywny, pieniądz, instytucje, segmentacja rynku pracy, konflikty społeczne, dyskryminacja, hierarchia, zwyczaje, czy uczciwość, tworzy znacznie bardziej skomplikowany i bliższy rzeczywistości obraz otoczenia gospodarczego. Bezrobocie nie jest tu traktowane ani jako problem wynikający z relacji obserwowanych wyłącznie na rynku pracy, ani tym bardziej jako zjawisko dobrowolne, maksymalizujące korzyści podmiotu pozostającego bez zatrudnienia. W efekcie zupełnie inaczej niż w podejściu ortodoksyjnym postrzega się w postkeynesizmie rolę centralnych organów administracyjnych, stawiane przed nimi cele polityczne oraz sposoby ich osiągania.(abstrakt oryginalny)

Post Keynesian perspective concerning the behavior of the labour market is at odds with the one supported for years by mainstream economics repleted with strong neoclassical influences. Post Keynesians introduce into their analyses such factors as fundamental uncertainty, effective demand, money, segmented labour market, social conflicts, discrimination, hierarchy, customs, and fairness, making a vision of the economic environment much more complicated and attached to the reality. Unemployment is treated neither as a problem arising from the relations observed in the labour market alone, nor as a voluntary phenomenon maximizing the utility of a non-hired agent. In effect, Post Keynesianism differs from the orthodox approach in its understanding of the authorities' role, political goals and the ways of their realization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davidson, P., 1988, A Technical Defi nition of Uncertainty and the Long-Run Non-Neutrality of Money, Cambridge Journal of Economics, vol. 12, s. 329-337.
 2. Davidson, P., 2009, Th e Keynes Solution. Th e Path To Global Economic Prosperity, Palgrave Macmillan, New York.
 3. Doeringer, P.B., Piore, M.J., 1971, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Lexington, Heath.
 4. Keynes, J.M., 1921, A Treatise on Probability, Macmillan, London.
 5. Keynes, J.M., 1936, Th e General Th eory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London.
 6. Keynes, J.M., 1937, Th e General Th eory of Employment, Quarterly Journal of Economics, vol. 51, s. 209-223.
 7. King, J.E., 2001, Labor and Unemployment, w: Holt, R.P.F., Pressman, S. (eds.), A New Guide to Post Keynesian Economics, Routledge, London.
 8. Lavoie, M., 1992, Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis, Edward Elgar, Aldershot.
 9. Marangos, J., 2006, Developing a Civilised Society in Transition Economies: Th e Post Keynesian Paradigm, Journal of Socio-Economics, vol. 35, s. 660-681.
 10. Ökten, N.Z., 2011, Reforming International Financial System: Post Keynesian Perspective, International Research Journal of Finance and Economics, no. 65, s. 134-114.
 11. Seccareccia, M., 2003, Wages and Labour Markets, w: King, J.E. (eds.), Th e Elgar Companion to Post Keynesian Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 12. Simon, H.A., 1976, From Substantive to Procedural Rationality, w: Latsis, S.J. (eds.), Method and Appraisal in Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Wray, L.R., 2001, Money and Infl ation, w: Holt, R.P.F., Pressman, S. (eds.), A New Guide to Post Keynesian Economics, Routledge, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu