BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawda Renata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej
Du Pont Model in Enterprises of the Sugar Sector
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 41-48, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza Du Ponta, Przemysł cukrowniczy, Produkcja cukru, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza finansowa
DuPont analysis, Sugar industry, Sugar production, Enterprise finance, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oceniono sytuację finansową 10 przedsiębiorstw branży cukrowniczej z wykorzystaniem modelu Du Ponta. Służy on do wyboru strategii zarządzania na podstawie analizy czynników kształtujących rentowność kapitałów własnych. Stwierdzono, że w analizowanych cukrowniach największe możliwości poprawy rentowności kapitałów własnych daje czynnik związany ze strukturą kapitałów. (abstrakt oryginalny)

The estimation of using Du Pont model in 10 enterprises of the sugar industry was made. Du Pont model is being used for choosing a strategy of managing based on the analysis of factors shaping the return on equity. In the analysed sugar plants the structure of capitals gives the greatest possibilities for improvement to the return on equity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., 2007. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE.
  2. Czekaj J., Dresler Z., 2005. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa, 216-218.
  3. Drożdż J., 2006. Ekonomiczno-finansowa sytuacja przemysłu spożywczego. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku. Red. A. Woś. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 314-315.
  4. Encyklopedia agrobiznesu. 1998. Red. A. Woś. Fund. Innowacja, Warszawa, 201.
  5. Janik W., 1998. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Doradca, Lublin, 130-131.
  6. Nowe uregulowania na rynku cukru. Departament Rynków Rolnych. 2008. Biul. Inform. MRiRW 1-2 (118), 8.
  7. Rynek cukru. Stan i perspektywy. 2004. 26, 19.
  8. Rynek cukru. Stan i perspektywy. 2008. 33, 14.
  9. Walczak M., 2007. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa, 218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu