BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowska-Biernat Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych
Economic Aspects of the Application of Plant Protection and Biopreparations in Selected Organic Farms
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 57-62, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Środki ochrony roślin, Gospodarstwa rolne, Koszty produkcji
Ecological agriculture, Plant protection measures, Arable farm, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koszty środków ochrony roślin i ich udział w nadwyżce bezpośredniej produkcji sadowniczej i warzywniczej prowadzonej w wybranej grupie ekologicznych gospodarstw rolnych. Mała liczba kwalifikowanych środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz ich wysoka cena powodują, że właściciele małych, ekologicznych gospodarstw rolnych samodzielnie sporządzają biopreparaty przeciw chorobom roślin i szkodnikom. Oszacowanie przeciętnych kosztów wytwarzania tych preparatów wymaga prowadzenia badań mających na celu opracowanie receptur ich sporządzania oraz normatywów ich zastosowania. (abstrakt oryginalny)

This article presents the cost of plant protection products and their direct participation in the gross margin in horticultural crops and vegetables production of the selected group of organic farms. A small number of eligible plant protection products authorised for use in organic farming and their high prices mean that the owners of small, organic farms draw up their own biopreparations against plant diseases and pests. Estimating the average cost of production of these preparations requires research to develop recipes for their preparation and regulations for their use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryk H., 2006. Perspektywy ochrony sadów przed chorobami w systemie ekologicznym. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 46(1), 430.
  2. Janowska-Biernat J., 2007. Sposób doboru próby badawczej gospodarstw ekologicznych na podstawie klasyfikacji opartej o Wspólnotową Typologię Gospodarstw Rolnych. J. Res. App. Agric. Engin. 52 (3), 70.
  3. Matyjaszczyk E., 2008. Kwalifikowanie środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce. W: Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. IOR-PIB, Poznań, 45.
  4. Wykaz środków ochrony roślin. 2008. http://www.ior.poznan.pl/index.php?strona=19
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu