BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Halina (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa
Ecological Awareness of Farmers and the Sustainable Development of Agriculture
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 63-71, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Świadomość ekologiczna, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo
Ecological agriculture, Ecological awareness, Sustainable development, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca dotyczy świadomości ekologicznej rolników w świetle badań przeprowadzonych w 2007 roku w gminie Sarnaki. Świadomość ekologiczna ogólnie oznacza całokształt idei, wartości i opinii o środowisku przyrodniczym jako miejscu życia i pracy człowieka. Ocena poziomu wiedzy rolników na temat zrównoważonego rozwoju pozwala stwierdzić, że ciągle jest ona niewystarczająca. Z badań wynika, iż wśród rolników obserwuje się postawy wzajemnie sprzeczne. Zauważa się dużą świadomość ekologiczną, nawet jeśli ma ona wymiar tylko deklarowany, ale i brak wiedzy na temat zależności środowiska z rolnictwem. Wiedza rolników na temat cross-compliance nie jest na tyle duża, by mogli świadomie i odpowiedzialnie gospodarować, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The work pertains to the ecological awareness of farmers in light of studies carried out in the Sarnaki gmina (commune) in 2007. In general, the term ecological awareness encompasses all the ideas, values and opinions about the natural environment as a place where man lives and works. An assessment of the level of farmers' knowledge about the sustainable development indicates that it is still insufficient. The studies show that farmers have reciprocally contradictory attitudes including, on the one hand, the attitudes indicating high ecological awareness, even if they are declarative in character, and, on the other hand, the opinions revealing lack of knowledge about the environment-man relationships. The knowledge of cross-compliance is too low for farmers to consciously and responsibly run their farms in accordance with principles of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Informacyjny MRiRW, ARiMR, 2008. Nr 10.
 2. Burger T., 1986. Uwagi o świadomości ekologicznej. Przegl. Powsz. 12, 5.
 3. Kilar M., Kilar J., 2006. Rola programów rolno-środowiskowych w rozwoju obszarów wiejskich. Pr. Nauk.-Dyd. PWSZ 20, 7-13.
 4. Krasowicz S., 2008. Relacje człowiek - środowisko przyrodnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Probl. Inż. Roln. 1, 21-27.
 5. Kuczuk A., 2005. Polityka rolno-środowiskowa jako instrument wspierający rozwój zrównoważonego rolnictwa - wybrane problemy. W: Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie. Red. S. Czaja. Bibl. Ekon. Środ. 33, 270-279.
 6. North D.C., 2003. Understanding economic change and economic growth [Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego]. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Kołodko. Wyd. WSPiZ, Warszawa.
 7. Prawo ochrony środowiska, 2001. Dz. U. 62. 027, art. 3, ust. 50.
 8. Sadowski Z., 2006. Współczesna gospodarka, rola państwa i koncepcja trwałego rozwoju. Czasop. Nauk. OLYMPUS 1, 15.
 9. www.fapa.com.pl
 10. www.sarnaki.pl
 11. Wymogi wzajemnej zgodności. 2008. Biul. Inf. MRiRW 10, 23-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu