BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelan Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych
Economic Effectiveness of Large Scale Agricultural Companies
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 83-90, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne
Economic efficiency, Agriculture, Agricultural enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarstw rolniczych w Polsce były niekorzystne pod względem relacji cen w latach 1995-2005. Celem opracowania było określenie jak w tych warunkach zmieniała się efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw rolniczych. Jako obiekt badań wybrano wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze, które charakteryzują się największym powiązaniem z otoczeniem ze względu na dużą towarowość ich działalności oraz duże wykorzystanie zewnętrznych czynników produkcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w badanych grupach przedsiębiorstw w latach 1998-2005 uległ zmniejszeniu poziom efektywności ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Significant changes of price relations during the period 1995-2005 had rather unfavourable direction for agricultural companies. The main purpose of the article is to present how, in this circumstances, changed economical efficiency of agricultural farms. As the research object, taken into consideration, the group of large scale agricultural enterprises has been chosen. The group characterise strong relations with economic environment (thanks to high share of commercial production) and large use of the external production factors. It was concluded that economic efficiency level decreased during the period 1998-2005 in investigated population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M., 2006. Procesy dostosowawcze wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Kulawik J., 1997. Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw popegeerowskich. Zagad. Ekon. Roln. 4-5.
  3. Manteuffel R., 1963. Efektywność inwestycji rolniczych. PWRiL, Warszawa.
  4. Osuch D., 1999. Efektywność ekonomiczna zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych powstałych w oparciu o majątek skarbu państwa. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Poczta W., Sadowski A., Śledzińska J., 2008. Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G. Ekon. Roln. 95, 1.
  6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2005. GUS, Warszawa.
  7. Tomczak F., 2006. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
  8. Ziętara W., 2008. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G. Ekon. Roln. 94, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu