BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocira Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw
The Intensity of Organisation of Production and the European Size Unit and the Agricultural Type of Farms
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 99-104, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja produkcji, Intensyfikacja produkcji, Gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne
Organisation of production, Intensification of production, Arable farm, Family farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zanalizowano intensywność organizacji produkcji 39 gospodarstw rodzinnych. Określono dla tych gospodarstw intensywność organizacji produkcji, wielkość ekonomiczną oraz typ rolniczy gospodarstwa. Badane gospodarstwa zakwalifikowano do poziomu intensywności organizacji produkcji C1 - wysoki mniejszy. (abstrakt oryginalny)

The analysis of intensity of organisation of production of 39 family farms in this study was performed. The intensity of organisation production, European Unit Size and the agricultural type of farm was qualified for these farms. The studied farms were classified to according to level of intensity of production's organisation C1 - high smaller. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duer I., Fotyma M., Madej A., 2002. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. Wyd. FAPA, Warszawa.
  2. FAPA 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośrednie i zasady typologii gospodarstw rolniczych. FAPA, Warszawa.
  3. Kopeć B., 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 84, 1, 7-26.
  4. Sawa J., 2008. Nakłady materiałowo-energetyczne jako czynnik zrównoważenia procesu produkcji rolniczej. Inż. Roln. 5 (103), 243-248.
  5. Szeląg-Sikora A., 2008. Mierniki oceny uwarunkowań ekonomiczno-technicznych gospodarstw rolnych. Inż. Roln. 10 (108), 237-244.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu