BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli
Cost Account in Agriculture with Particular Accordance to Requirements of Decision Making Process and Controls
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 113-121, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rachunek kosztów, Podejmowanie decyzji, System kontroli
Agriculture, Cost accounting, Decision making, Control system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę przydatności rachunku kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w nawiązaniu do dorobku ogólnej teorii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. W szczególności omówiono rachunek jednostkowych kosztów pełnych i zmiennych oraz jego przydatność w trzech sferach: wyceny zapasów i pomiaru zysku, potrzeb planowania i podejmowaniu decyzji oraz kontroli. Uznano, że rachunek kosztów na poziomie przedsiębiorstwa rolniczego powinien być elementem zintegrowanego systemu informacyjnego na etapie ewidencji, planowania i kontroli. (abstrakt oryginalny)

The article presents cost account applicability in the agricultural companies regarding the general theory of economic and organisation of enterprises. The main focus was laid down to analyse the unit total cost account with variable costs and their applicability in three spheres: stock valuation and profit, requirements of planning and decision making processes and controlling. It was concluded that cost calculation at the level of agricultural enterprise should be an inherent element of integrated information system at the level of registry, planning, decision making and control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. 1984. PWRiL, Warszawa.
 2. Jarugowa A., 1977. Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. ODDK, Gdańsk.
 3. Kondraszuk T., 1987 a. Po co oblicza się koszty jednostkowe? Przegl. Org. 7.
 4. Kondraszuk T., 1987 b. Rachunek ekonomiczny tak - koszty jednostkowe nie! Nowe Roln. 1.
 5. Kondraszuk T., 2006. Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne. Rocz. Nauk. SERiA 8, 1.
 6. Kondraszuk T., 2008. Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN i MSR nr 41 "Rolnictwo". Zesz. Nauk. SGGW 66.
 7. Kondraszuk T., Ziętara W., 1988. Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa rolniczego. Materiały konferencyjne TNOiK, Warszawa.
 8. Kopeć B., 1985. Spór o koszty jednostkowe w rolnictwie. Życie Gosp. 17.
 9. Manteuffel R., 1965. Rachunkowość rolnicza. T. 1. PWRiL, Warszawa.
 10. Ziętara W., Kondraszuk T., 1986. Wątpliwa metoda. Życie Gosp. 4.
 11. Ziętara W., Kondraszuk T., 1987. Przydatność różnych kryteriów podziału kosztów dla potrzeb planowania w przedsiębiorstwie rolniczym. Rocz. Nauk Roln. Ser. G 84, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu