BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łabędzki Henryk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Struktura zatrudnienia ludności rolniczej
The Structure of Agricultural Employees
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 139-145, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia, Struktura zatrudnienia w rolnictwie, Ludność wiejska, Gospodarstwa rolne, Samozatrudnienie
Employment structure, Structure of employment in agriculture, Rural population, Arable farm, Self-employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono analizę struktury zatrudnienia ludności rolniczej na podstawie danych ze 120 indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie Kąty Wrocławskie. Stwierdzono, że ludność rolnicza najwięcej czasu poświęca na pracę w swoim gospodarstwie rolnym. Maksymalny czas tej pracy w ciągu roku przypada na ostatnie pięć lat wieku produkcyjnego. Mężczyźni stosunkowo mniej pracują w gospodarstwach rolnych, gdy są to gospodarstwa małe obszarowo, natomiast kobiety, jeśli są lepiej wykształcone i w wieku produkcyjnym mobilnym. Z kolei największe zaangażowanie w pracę poza gospodarstwem rolnym charakteryzuje osoby w wieku od 25 do 44 lat. (abstrakt oryginalny)

In the study the analysis of agricultural employees structure on the basis of data from 120 agricultural farms in Kąty Wrocławskie has been conducted. The research confirmed, that agricultural people maximum of time spend on work in their own farms. The maximum annual time of work begins at the end of last five years of working age. The men work relatively less, in agricultural farms in the case of small area farms. While the women, if better educated and in mobile working age work more. Then the biggest engagement of work outside agricultural farm concerns persons at age of 25 to 44. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Braja M., Drejerska N., Sawicka J., 2008. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 41.
  2. Frenkel I., 2007. Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. Stud. Monogr. 1, 65.
  3. Marcysiak A., 2005. Czynniki kształtujące aktywność ekonomiczną ludności w gospodarstwach indywidualnych. Pr. Kom. Nauk Roln. Biol. 43, BTN Bydg., ser. B, 57, 445.
  4. Paszkowski S., 2005. Poziom wykształcenia zawodowego rolników a zasoby gruntów i siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. Pr. Kom. Nauk Roln. Biol. 44, BTN Bydg., ser. B, 58, 447, 449.
  5. Wawrzyniak B., Wojtasik B., 2004. Zmiany wykształcenia mieszkańców wsi w latach 1996-2002. Acta Sci. Pol., Oeconom. 3(2), 139.
  6. Zajdel M., 2006. Praca i zatrudnienie w rolnictwie polskim. W: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Z. Wyszkowska. UT-P w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
  7. Zegar S.J., 2008. Refleksja nad ewolucją wsi. Wieś Roln. 3(140), 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu