BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach-Grzybowska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Potencjał rozwojowy miasta jako element konkurencyjności miast europejskich - na przykładzie miasta powiatowego - Łódź
Potential for Development of the City as Part of the Competitiveness of the European City - for Example, the City District - Łódź
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 3, s. 157-166, bibliogr. 4 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Studia z zarządzania międzykulturowego
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Miasto, Miasto na prawach powiatu, Rozwój miasta, Konkurencyjność
Development potential, City, City with county rights, City development, Competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była analiza wyników badań przeprowadzonych w latach 2004-2010 przez PwC, pod kątem próby zdefiniowania przyczyn niepowodzenia Łodzi w rywalizacji o miano "Europejskiej Stolicy Kultury 2016". W opracowaniu przyjęto założenie metodyki PwC (podrozdział 4), w której miasto o wysokim potencjale rozwojowym identyfikuje się z miastem, które posiada dobrze i równomiernie rozwinięte siedem kapitałów rozwojowych. Brak któregoś z kapitałów, stanowi o słabości metropolii. Niestety Łodzi nie udało się, na przestrzeni badanych sześciu lat, wykazać odpowiednią kreatywnością i przedsiębiorczością w generowaniu potencjału rozwojowego na poziomie największych polskich miast. Przedstawiona analiza potwierdza tezę, że Łódź nieefektywnie korzysta z szans wzrostu potencjału rozwojowego na bazie spuścizny artystycznej, atutów logistycznych, wartości architektonicznej oraz wysokiej jakości zarządzania miastem wspieranej zewnętrznymi źródłami finansowania. (fragment tekstu)

The purpose of this study is the analysis of the results of tests carried out in the years 2004-2010 by PwC, for attempting to define the causes of the failure of Lodz in the competition for the title of European capital of culture 2016" (ECOC). Thesis is the claim that Lodz inefficiently uses the chance of development potential of growth, which is the legacy of historical, natural strengths and weaknesses, as well as the quality of management. The desirability of such analysis is driven by the assumption that any subsequent development of indicating the direction of the necessary changes is to inspire you to improve the efficiency of the activities of local authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategia Lizbońska 2000.
  2. Karta Lipska 2007.
  3. Raport na temat wielkich miast Polski, 2007, PricewaterhouseCoopers.
  4. Raport na temat wielkich miast Polski, 2011, PricewaterhouseCoopers.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu