BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Agata (Akademia Podlaska w Siedlcach), Marcysiak Adam (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Obszar jako czynnik różnicujący poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw
The Area as a Factor Differentiating the Level and Structure of Non-Agricultural Incomes of Farms
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 147-153, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Dochody rolnicze, Praca
Rural areas, Farm household income, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest próba przedstawienia zakresu oddziaływania obszaru na poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw. Materiałem badawczym były dane pochodzące z 65 gospodarstw rolnych zlokalizowanych w północnej części województwa lubelskiego, w powiatach bialskim i łukowskim. Analizą objęto 2007 rok. W obliczeniach podstawowych kategorii ekonomicznych wykorzystano metodę stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN. Najwyższy poziom dochodów pozarolniczych odnotowano w gospodarstwach o obszarze do 10 ha. Głównym źródłem dochodów pozarolniczych w badanych gospodarstwach były: praca zarobkowa i świadczenia emerytalno-rentowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an attempt of show the range of influence of the area on level and structure of non-agricultural farms income. The research data come from 65 farms located in northern part of the Lublin voivodeship in the district of Biała Podlaska and Łuków. The analysis covers year 2007. The calculation of basic economic categories was made within FADN method which is used in the European system of agricultural accountancy. The lowest level of non-agricultural income among the investigated farms was noticed in farms up to 10 hectares. The main source of non-agricultural income in the investigated farms was paid work and pension benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frenkel I., 2008. Ludność wiejska. W: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. FDPA, Warszawa, 47-57.
  2. Goraj L., 2008. Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2007 roku. IERiGŻ, Warszawa, 5-7.
  3. Goraj L., Mańko S., 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa, 69-77.
  4. Kowalski A., 2008. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w roku 2007. IERiGŻ, Warszawa, 40-47.
  5. Wiatrak A.P., 1998. Czynniki zróżnicowania dochodów rolniczych gospodarstw rodzinnych. W: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, 205-218.
  6. Zegar J.S., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 184-195.
  7. Zegar J.S., 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 99-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu