BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego
Development and Integration of the Project Team
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 3, s. 167-179, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Studia z zarządzania międzykulturowego
Słowa kluczowe
Praca zespołowa, Efektywność pracy zespołowej, Szkolenia
Team work, Team work efficiency, Training
Uwagi
summ.
Abstrakt
We współczesnych organizacjach czynnik ludzki traktowany jest jako zasób o szczególnym, strategicznym wymiarze. To ludzie tworzą organizację i stanowią dla niej motor zmian. Kwalifikacje, wiedza, umiejętności, predyspozycje oraz motywacja pracowników decydują o zdolności organizacji do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów. Współcześnie ważnym elementem strategii prowadzenia działalności w silnie konkurencyjnych warunkach stają się zespoły interdyscyplinarne. Potrzeba realizowania zadań organizacji w systemie zespołów zadaniowych z jednej strony motywowana jest tym, że wyznaczane do realizacji cele/zadania z uwagi na swoją złożoność pozostają nieosiągalne w działaniach indywidualnych z drugiej zaś tym, że ich różnorodność (determinowana potrzebą elastyczności działania organizacji) i wspomniany już poziom złożoność implikuje w coraz większym stopniu nierytmiczność zapotrzebowania na określony wkład pracy. W sytuacji stosowania grupowych form organizacji pracy sukces zespołu jest w znacznej mierze uzależniony od tego, jak tworzące go jednostki będą z sobą funkcjonować i kooperować. Stąd rośnie zainteresowanie problematyką doskonalenia, rozwoju i integrowania zespołu projektowego, w szczególności w odniesieniu do takich zagadnień jak: optymalna wielkość zespołu, kluczowe obszary doskonalenia zespołu oraz wytyczne kształtowania i wzmacniania więzi pomiędzy członkami zespołu. (fragment tekstu)

A team is not just any group working together. A group does not necessarily become a team simply because someone calls it a team. In this chapter are discussed the distinction between the concept of "group" and "team". Aim of this paper is to analyze the issue of team development. This analysis concentrates on following area: the selection of team members, work redesign, team building, training, leadership development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adeniyi M.A. (2007), Effective Leadership Management: An Integration of Styles, Skills & Character for Today's Ceos, AuthorHouse, Indiana.
 2. Barinaga E., (2007), Cultural Diversity' at work: National culture' as a discourse organizing an international project group, "Human Relations", vol. 60 (2).
 3. Gido J. Clements J.P. (2009), Successful project management, Cengage Learning, Mason.
 4. Griffin R.W., Moorhead G. (2011), Organizational Behavior: Managing People and Organizations, Cengage Learning, Mason.
 5. Hannum W. (2009), Training Myths: False Beliefs that Limit Training Efficiency and Effectiveness of Training Solutions: Part 1, "Performance Improvement", vol. 48 (2).
 6. Koppett K. (2003), Techniki teatru improwizacji w programach szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków., ss. 25-31.
 7. Landis D., Bhawuk, D.P. (2004), Synthesizing Theory Building and Practice in Intercultural Training [w:] Handbook of Intercultural Training,, D. Landis, J.M. Bennett., M.J. Bennett (red.), Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 8. Litke H.D. (2007), Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. Evolutionäres Projektmanagement, Hanser, München.
 9. Listwan T. (2011), Determinanty skuteczności kierowania zespołem projektowym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 14.
 10. Nelson D.L. (2008), Quick J.C., Understanding Organizational Behavior, Thomson South- Western, Mason.
 11. Parker G. (2010), Successful Team Building: 20 Tips, Tools, and Exercises, HRD Press, Inc. Amherst.
 12. Paul D., Cadle J. (2012), Thomas Ph., The Human Touch: Personal Skills for Professional Success, BCS: The Chartered Institute, Chippenham.
 13. Payne V. [2001], The Team-Building Workshop: A Trainer's Guide, AMACOM, New York.
 14. Phillips J. [2005], Zarządzanie projektami IT, One Press, Gliwice.
 15. Stabryła A. (1996), Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Tanke M.L. (2001), Human Resources Management for Hospitality, Cengage Learning, Delmar.
 17. Unsworth K.L., West M.A. (2003), Zespoły: wyzwania pracy w grupie [w:] Psychologia pracy i organizacji, N. Chmiel (red.), Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk.
 18. Weingart L.R., Cronin M.A., Houser C.J., Cagan J., Vogel C. (2005), Functional Diversity and Conflict in Cross-functional Diversity Team [w:] Understanding Teams, L.L. Neider i Ch.A. Schrieshem (red.), Information Age Publishing, USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu