BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Wiktoria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stan zdrowia w Polsce: rola czynników ekonomiczno-społecznych i stylu życia. Ocena na podstawie wskaźnika SRH i PAR
Źródło
ISiD Working Papers, 2010, nr 2, s. 26, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Zdrowie, Czynniki rozwoju gospodarczego, Styl życia, Wskaźniki społeczne
Health, Factors of economic development, Lifestyle, Social indicators
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W pracy zaprezentowana została subiektywna miara stanu zdrowia populacji w postaci samooceny stanu zdrowia (SRH). Miara ta jest szeroko stosowanym w badaniach społecznych wskaźnikiem do oceny stanu zdrowia i występujących nierówności w zdrowiu. W części empirycznej dokonano analizy wpływu wybranych czynników na uzyskiwane za pomocą SRH oceny stanu zdrowia osób w wieku 25 lat i więcej w Polsce. Skupiono się na trzech grupach czynników, które charakteryzują sytuację społeczno-ekonomiczną, sytuację rodzinną oraz styl Ŝycia respondenta. Dla oszacowania wpływu analizowanych czynników na występowanie negatywnych ocen stanu zdrowia wykorzystano analizę regresji logistycznej. Wyznaczono ponadto wskaźnik ryzyka populacyjnego (PAR) pozwalający na określenie względnego znaczenia analizowanych zmiennych dla poprawy stanu zdrowia populacji. Podstawą analizy były dane z dwóch badań stanu zdrowia GUS zrealizowanego w latach 1996 oraz 2004. (abstrakt oryginalny)

This paper presents self-rated health (SRH) as a right subjective measure of population health. This measure is extensively used as a indicator in social studies for evaluation of health state and health inequality. We analyzed determinants of SRH for people aged 25 and over in Poland, using data from Health Survey of 1996 and 2004. Three groups of factors were examined: socio-economic conditions, family situation and individuals' life style. Logistic regression analysis was used to assess the impact of analyzed factors over the negative assessment of health state. Additionally, we calculated population attributable risk indicator in order to asses relative contribution of the analyzed factors to the improvement in health state of the population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexopoulos E.C., Geitona M. (2009), Self-rated health: inequalities and potential determinants "International Journal Environmental Research Public Health" 6(9): 2456-2469.
 2. Arber, S., Cooper, H. (2000), Gender and inequalities in health across the lifecourse. w: E.Annandale, K.Hunt, eds., "Gender Inequalities in Health", Buckingham, Open University Press.
 3. Benyamini Y., Idler E. L. (1999), Community studies reporting association between self-rated health and mortality, "Research in Aging" 16: 52-57.
 4. Bobak M., Marmot M. (1996), East-West mortality divide and its potential explanations: proposed research agenda, "British Medical Journal" 312: 421-425.
 5. Bobak M., Pikhart H., Hertzman C., Rose R., Marmot M. (1998), Socioeconomic factors, perceived control and self-reported health in Russia. A cross-sectional survey, "Social Science and Medicine" 47(2):269-79.
 6. Bobak M., Pikhart H., Rose R., Hertzman C., Marmot M. (2000), Socioeconomic factors, material inequalities, and perceived control in self-rated health: cross-sectional data from seven post-communist countries, "Social Science and Medicine" 51(9):1343-1350.
 7. Carlson P. (1998), Self-perceived health in East and West Europe: another European health divide, "Social Science and Medicine" 46: 1355-1366.
 8. Cockerham, W.C. (2000), Health lifestyles in Russia. "Social Science and Medicine" 51: 1313-1324.
 9. De Bruin A., Picavet H. S. J., Nossikoy A. (1996), Health interview surveys: Towards international harmonization of methods and instruments, "European Series" 58, WHO Regional Publications, Copenhagen.
 10. DeSalvo K.B., Bloser N., Reynolds K., He J., Muntner P. (2006), Mortality prediction with a single general self-rated health question. A meta-analysis, "Journal of General Internal Medicine" 21: 267-275.
 11. Gilmore A., McKee M., Rose R. (2002), Determinants of and inequalities in self-perceived health in Ukraine "Social Science and Medicine" 55(12): 2177-2188.
 12. GUS (1997), Stan zdrowia ludności Polski w 1996 r., "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa.
 13. GUS (2006), Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa.
 14. Hosmer D.W., Lemeshow S. (2000), Applied logistic regression, John Wiley & Sons, Inc.
 15. Idler E. L., Benyamini Y. (1997), Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven community studies, "Journal of Health and Social Behaviour" 38: 21-37.
 16. Khlat, M., Sermet, C., LePape, A. (2000), Women's health in relation with their family and work roles: France in the early 1990s., "Social Science and Medicine" 50: 1807-1825.
 17. Kopp, H.,S., Skrabski, A., Szedmak, S. (2000), Psychosocial risk factors, inequality and selfrated morbidity in changing society, "Social Science and Medicine" 51: 1351-1361.
 18. Krause M.N., Jay G.M. (1994), What do Global Self-Rated Health Items Measure? "Medical Care" 32(9): 930-942.
 19. Kunst A.E., Mackenbach J.P. (1995), Measuring socioeconomic inequalities in health, WHO Regional Office Europe, Copenhagen.
 20. Lahelma, E., Arber, S., Kivela, K., Ross, E. (2000), Combining work and family among british and finish women: double health burden or double buffert? Paper prepared for the CICRED seminar on "Social and economic patterning of health among women", Tunis, 20-22 January 2000.
 21. Leinsalu M. (2002), Social variation in self-rated health in Estonia: a cross-sectional study, "Social Science and Medicine" 55(5): 847-61.
 22. Mackenbach,J.P., Kunst,A.E., Cavelaars,A., E.J.M., Groenhof,F., Geurts,J.J. and the EU Working Groups on Socioeconomic Inequalities in Health (1997), Socioeconomic inequalities in morbidity and mortality in western Europe, "Lancet" 349: 1655-1659.
 23. Manderbacka K., Lundberg O. (1996), Examining points of reference of self- rated health among the Swedish oldest old, "Archives of Gerontology and Geriatrics" 23: 47-60.
 24. Manderbacka K., Lahelma E., Martikainen P. (1998), Examining the continuity of self-rated health, "International Journal of Epidemiology" 27: 208-213.
 25. Manderbacka K., Lundberg O., Martikainen P. (1999), Do risk factors and health behaviours contribute to self-ratings of health? "Social Science and Medicine" 48(12): 1713-1720.
 26. Martikainen M.G., Aromaa A., Heliovaara M., Dlaukka T., Knekt P., Maatele J., Lahelma E. (1999), Reliability of perceived health by sex and age, "Social Science and Medicine" 48(8): 1117-1122.
 27. McFadden E., Luben R., Bingham S., Wareham N., Kinmonth A.L., Khaw K.T. (2008), Social inequalities in self-rated health by age: cross-sectional study of 22,457 middle-aged men and women, "BMC Public Heath" 8:230.
 28. McFadden E., Luben R., Bingham S., Wareham N., Kinmonth A.L., Khaw K.T. (2009), Does the association between self-rated health and mortality vary by social class?, "Social Science and Medicine" 68(2): 275-80.
 29. Power C., Matthews S., Manor O. (1998), Inequalities in self-rated health: explanations from different stages of life, "Lancet" 351:1009-1013.
 30. Singh-Manoux A., Dugravot A., Shipley M.J., Ferrie J.E., Martikainen P., Goldberg M., Zins M. (2007), The association between self-rated health and mortality in different socioeconomic groups in the GAZEL cohort study, "International Journal of Epidemiology" 36:1222-1228.
 31. Singh-Manoux A., Martikainen P., Ferrie J., Zins M., Marmot M., Goldberg M. (2006), What does self rated health measure? Results from the British Whitehall II and French Gazel cohort studies, "Journal of Epidemiology and Community Health" 60: 364-372.
 32. Stronks, K., van de Mheen, H., Van Den Bos, J., Mackenbach, J.P. (1997), The interrelationship between income, health and employment status, "International Journal of Epidemiology" 26(3), 592-600.
 33. Svedberg P., Bardage C., Sandin S., Pedersen N.L. (2006), A prospective study of health, lifestyle and psychosocial predictors of self-rated health, "European Journal of Epidemiology" 21(10):767-776.
 34. van Wijk, C., Kolk, A.,M., van den Bosch, W.,J.,H.,M. and van den Hoogen, H.,J.,M. (1995), Male and female health problems in general practice: the differential impact of social position and social roles, "Social Science and Medicine" 40, 597-611.
 35. Walters, V., McDonough, P. (2000), The influence of work, household structure, and social, personal and material resources on gender in health: An analysis of the 1994 Canadian National Population Health Survey. Paper prepared for the CICRED seminar on "Social and economic patterning of health among women", Tunis, 20-22 January 2000.
 36. Weich S., Lewis G., Jenkins S.P. (2002), Income inequality and self rated health in Britain, "Journal of Epidemiology and Community Health" 56: 436-441.
 37. Wróblewska W. (2002), Determinants of women's health status in Poland in transition to market economy, "Social Science and Medicine" 54(5), 2002: 707-726.
 38. Zatoński W., Przewoźniak K. (1996), Tobacco smoking in Poland: attitudes, health effects and prevention, Warszawa, Centrum Onkologii.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu