BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysiak Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wrona Grzegorz (Wydział Finansów)
Tytuł
Regulacje prawne tworzenia, rozwoju i rozpadu rodzin w Polsce
Źródło
ISiD Working Papers, 2010, nr 8, s. 60, wykr., tab., bibliogr. 67 poz.,
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Instytucje, Wartości i normy etyczne, Prokreacja, Rozwody, Normy społeczne, Macierzyństwo
Legal regulations, Institutions, Value and ethical norms, Procreation, Divorces, Social norms, Motherhood
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Demografowie coraz częściej wskazują na rolę regulacji prawnych dla kształtowania decyzji jednostek w obszarze formowania, rozwoju i rozpadu rodzin. Regulacje te określają koszty i korzyści podejmowania określonych działań. Na przykład, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków i partnerów w związku konsensualnym determinują koszty i korzyści wyboru określonego typu związku, dostęp do metod leczenia niepłodności wpływa na koszty odraczania decyzji o macierzyństwie, a stopień skomplikowania procedur rozwodowych i związane z nimi wydatki finansowe określają koszt zawarcia małżeństwa i ewentualnego przyszłego rozwodu. W związku z powyższym analizy zachowań jednostek w zakresie formowania, rozwoju i rozpadu rodzin powinny iść w parze z analizą uregulowań legislacyjnych danego kraju. Niniejsze opracowanie przedstawia najważniejsze regulacje prawne formowania związków, podejmowania decyzji o dziecku oraz rozpadu związków w Polsce. Przegląd ten stanowi tło dla analiz prowadzonych w ramach projektu badawczego "Nowe wzorce formowania rodziny: kontekst społeczno-ekonomiczny, preferencje i wpływ na zadowolenie z życia" (FAMWELL). W opracowaniu najwięcej uwagi poświęcono bieżącemu stanowi prawnemu, z nawiązaniem do najważniejszych zmian legislacyjnych wprowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu. Omawiając poszczególne regulacje prawne, Autorzy odnoszą się także do sytuacji legislacyjnej w innych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaberge, R., U. Colombino, D. Del Boca, J. Ermisch, M. Francesconi, S. Pasqua, and S. Strom. 2005. Labor supply and fertility in Europe and the U.S., in: Women at work: An economic perspective, eds. D. Boeri, D. Del Boca, C. Pissarides. Oxford: Oxford University Press.
 2. Adsera, A. 2005. Vanishing children: From high unemployment to low fertility in developed countries. "American Economic Review", 95(2):189-193.
 3. Andersson, G. 1999. Childbearing trends in Sweden 1961-1997. "European Journal of Population-Revue Europeenne De Demographie", 15(1):1-24.
 4. Andersson, G., 2000. The impact of labour-force participation on childbearing behaviour: Pro-cyclical fertility in Sweden during the 1980s and the 1990s. "European Journal of Population-Revue Europeenne De Demographie", 16 (4):293-333.
 5. Andersson, Gunnar. 2002. Fertility developments in Norway and Sweden since the early 1960s. "Demographic Research" 6 (4):67-86.
 6. Andersson, Gunnar, and Dimiter Philipov. 2002. Life-table representations of family dynamics in Sweden, Hungary, and 14 other FFS countries: A project of descriptions of demographic behavior. "Demographic Research" 7 (4):67-144.
 7. Balcerzak-Paradowska, B., A. Chłoń-Domińczak, E. Fultz, I.E. Kotowska, A. Olejniczuk-Merta, S., Steinhilber, I. Topińska, I. Woycicka. 2003. Kobiety i mężczyźni w reformach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Warsaw: International Labour Organisation.
 8. Barlow, Anne, and Rebecca Probert. 2004. Regulating Marriage and Cohabitation: Changing Family Values and Policies in Europe and North America - An Introductory Critique. "Law & Policy" 26(1):1-11.
 9. Billari, Francesco. 2004. Becoming an Adult in Europe: A Macro(/Micro)-Demographic Perspective, "Demographic Research" S3 (2):15-44.
 10. Blossfeld, H-P., E. Klijzing, M. Mills, and K. Kurz, eds. 2005. Globalization, uncertainty and youth in society. London and New York: Routledge.
 11. Bongaarts, J. 1978. A framework for analyzing the proximate determinants of fertility. "Population and Development Review", 4 (1):105-132.
 12. Bradley, D. 2001. Regulation of unmarried cohabitation in west-European jurisdictions - determinants of legal policy. "International Journal of Law, Policy and the Family" 15(1):22-50.
 13. Brewster, K.L., R. R.Rindfuss. 2000. Fertility and women's employment in industrialized nations. "Annual Review of Sociology" 26:271-296.
 14. Brown, Susan L. 2003. Relationship Quality Dynamics of Cohabiting Unions. "Journal of Family Issues" 24(5):583-601.
 15. Brown, Susan L., Alan Booth. 1996. Cohabitation versus marriage: A comparison of relationship quality. "Journal of Marriage and Family" 58 (3):668-678.
 16. Devlin, P. 1965. The Enforecement of Morals. Oxford: Oxford University Press.
 17. Dziubińska-Michalewicz, Małgorzata. 2004. Zasady odpłatności za leki w wybranych krajach Unii Europejskiej. Warsaw: Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu RP.
 18. Engelhardt, H., T. Kogel, and A. Prskawetz. 2004. Fertility and women's employment reconsidered: A macro-level time-series analysis for developed countries, 1960-2000, "Population Studies-a Journal of Demography", 58(1):109-120.
 19. Esping-Andersen, G. 1999. Social foundations of postindustrial economies. Oxford: Oxford University Press.
 20. Frejka, Tomas. 2008. Overview Chapter 5: Determinants of family formation and childbearing during the societal transition in Central and Eastern Europe, "Demographic Research" 19(7):139-170.
 21. Frejka, Tomas, Tomas Sobotka. 2008. Overview Chapter 1: Fertility in Europe: Diverse, delayed and below replacement. "Demographic Research", 19(3):15-46.
 22. Gauthier, Anne. 2007. The Impact of family policies on fertility in industrialized countries: a review of the literature. "Population Research and Policy Review", 26(3):323-346.
 23. Goldstein, J. R., T. Sobotka, A. Jasilioniene. 2009. The End of "Lowest-Low" Fertility? "Population and Development Review", 35 (4):663-700.
 24. Gonzalez, L., and T. Viitanen. 2009. The Effect of Divorce Laws on Divorce Rates in Europe. "European Economic Review", 5:127-138.
 25. Hantrais, L., D. Philipov, F.C. Billari. 2006. Policy implications of changing family formation, in: Population Studies Series49, Strasbourg: Council of Europe.
 26. Haskey, J. 2001. Demographic aspects of cohabitation in Great Britain, "International Journal of Law, Policy and the Family", 15(1):51-67.
 27. Hoem, J.M. 1990. Social policy and recent fertility change in Sweden, "Population and Development Review", 16 (4):735-748.
 28. Hoem, Jan, Dora Kostova, Aiva Jasilioniene, Cornelia Mureşan. 2009. Traces of the Second Demographic Transition in Four Selected Countries in Central and Eastern Europe: Union Formation as a Demographic Manifestation. European, "Journal of Population/Revue Européenne de Démographie" 25(3):239-255.
 29. Hoem, Jan M., Giuseppe Gabrielli, Aiva Jasilioniene, Dora Kostova, Anna Matysiak. 2010. Levels of recent union formation: Six European countries compared. "Demographic Research", 22(9):199-210.
 30. IPPF. 2006. Sexuality Education in Europe. A reference guide to policies and practicies. Brussels: IPPF European Network.
 31. Kirby, D. Laris, B.A., Rolleri, L. 2005. Impact of Sex and HIV Education Programs on Sexual Behaviors of Youth in Developing and Developed Countries, in: Youth Research Working Paper 2.
 32. Kneip, Thorsten, Gerrit Bauer. 2009. Did Unilateral Divorce Laws Raise Divorce Rates in Western Europe? "Journal of Marriage and Family", 71:592-607.
 33. Kotowska, Irena E., Janina Jóźwiak, Anna Matysiak, Anna Baranowska. 2008. Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes? "Demographic Research", 19(22):795-854.
 34. Krasnowolski, Andrzej, Anna Semenowicz. 2009. Analiza przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia pozaustrojowego obowiązujących w wybranych krajach. Warsaw: Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu RP.
 35. Leibowitz, A.J., A. Klerman, and L.J. Waite. 1992. Employment of new mothers and childcare choice: Differences by children's age, "Journal of Human Resources" 27:112-133.
 36. Lesthaeghe, Ron J., Lisa Neidert. 2006. The Second Demographic Transition in the United States: Exception or Textbook Example? "Population and Development Review" 32 (4):669-698.
 37. Lynch, R.G. 2004. Exceptional returns: Economic, fiscal and social benefits of investment in early childhood development Washington, D.C.: Economic Policy Institute.
 38. Matysiak, Anna. 2009. Is Poland really 'immune' to the spread of cohabitation? "Demographic Research", 21(8):215-234.
 39. McDonald, Peter. 2000. Gender Equity in Theories of Fertility Transition. "Population and Development Review", 26 (3):427-439.
 40. McDonald, Peter, 2000. Gender equity, social institutions and the future of fertility. "Journal of Population Research", 17 (1):1-16.
 41. Moss, Peter. 2009. International Review of Leave Policies and Related Research 2009. in: Employment Relations Research Series No 12, London: Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform.
 42. Mulder, Clara. 2006. Population and housing: A two-sided relationship. "Demographic Research", 15 (13):401-412.
 43. Nazio, Tiziana, Hans-Peter Blossfeld. 2003. The Diffusion of Cohabitation among Young Women in West Germany, East Germany and Italy, "European Journal of Population/Revue Européenne de Démographie", 19(1):47-82.
 44. Neyer, G., G. Andersson. 2008. Consequences of Family Policies on Childbearing Behavior: Effects or Artifacts? "Population and Development Review", 34(4):699-724.
 45. O'Brien, M. 2009. Fathers, Parental Leave Policies, and Infant Quality of Life: International Perspectives and Policy Impact. "Annals of the American Academy of Political and Social Science", 624:190-213.
 46. OECD, OECD Family Database. OECD, http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34819_37836996_1_1_1_1,00.html.
 47. OECD, 2006. Starting Strong II. Early Childhood Education and Care, Paris: OECD.
 48. Perelli-Harris, Brienna, Theodore P. Gerber. 2009. Non-marital childbearing in Russia: Second Demographic Transition or A Pattern of Disadvantage? in: MPIDR Working Paper No 7. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.
 49. Perelli-Harris, Brienna, Nora Sanchez Gassen. 2010. Policy Database on Cohabitation and Non-marital Childbearing.
 50. Perelli-Harris, Brienna, Wendy Sigle-Rushton, Michaela Kreyenfeld, Trude Lappegard, Caroline Berghammer, Renske Keizer. 2010. The educational gradient of childbearing in Europe: emergence of a pattern of disadvantage? in: MPIDR Working Paper No 4. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.
 51. Rindfuss, Ronald R., David K. Guilkey, S. Philip Morgan, Oystein Kravdal. 2010. Child-Care Availability and Fertility in Norway, "Population and Development Review", 36(4):725-748.
 52. Rindfuss, Ronald R., David K. Guilkey, S. Philip Morgan, Oystein Kravdal, Karen Benjamin Guzzo, 2007. Child Care Availability and First-Birth Timing in Norway. "Demography" 44(2):345-372.
 53. Ronsen, Marit, and Marianne Sundstrom. 2002. Family Policy and After-Birth Employment Among New Mothers - A Comparison of Finland, Norway and Sweden. "European Journal of Population/Revue Européenne de Démographie", 18(2):121-152.
 54. Saraceno, Chiara, Wolfgang Keck. 2008. The institutional framework of intergenerational family obligations in Europe: A conceptual and methodological overview, in: Multilinks Research Report.
 55. Sobotka, Tomas, Wolfgang Lutz, and Dimiter Philipov. 2005. 'Missing Births': Decomposing the Declining Number of Births in Europe into Tempo, Quantum, and Age Structure Effects, in: "European Demographic Research Papers" 2. Vienna: Vienna Institute of Demography.
 56. Sobotka, Tomas, Laurent Toulemon. 2008. Overview Chapter 4: Changing family and partnership behaviour: Common trends and persistent diversity across Europe. "Demographic Research" 19(6):85-138.
 57. Sobotka, Tomaš, Kryštof Zeman, and Vladimira Kantorova. 2003. Demographic Shifts in the Czech Republic after 1989: A Second Demographic Transition View. "European Journal of Population/Revue européenne de Démographie", 19 (3):249-277.
 58. Stover, J. 1998. Revising the Proximate Determinants of Fertility Framework: What Have We Learned in the past 20 Years? "Studies in Family Planning", 29(3):255-267.
 59. Surkyn, Johan, and Ron Lesthaeghe. 2004. Value Orientations and the Second Demographic Transition (SDT) in: Northern, Western and Southern Europe: An Update. "Demographic Research", S3(3):45-86.
 60. Sztanderska, U., and G. Grotkowska. 2009. Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007. in: Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnosci zawodowej kobiet w Polsce, ed. I.E. Kotowska. Warsaw: Scholar Publishing.
 61. Szukalski, Piotr. 2010. Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. "Wiadomości Statystyczne", 585 (2):38-52.
 62. Trost, J. 1978. A renewed social institution: non-marital cohabitation. "Acta Sociologica", 21(4):303-315.
 63. UNDP. 2007. Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat, Polska 2006. Warsaw: United Nations Development Programme.
 64. Van de Kaa, D.J., 1987. Europe's second demographic transition. In Population Bulletin. Washington D.C.: Population Reference Bureau.
 65. Van de Kaa, D.J., 2001. Postmodern fertility preferences: From changing value orientation to new behavior. "Population and Development Review", 27:290-338.
 66. Villeneuve-Gokalp, C. 1991. From marriage to informal union: recent changes in the behaviour of French couples. "Population: An English Selection", 3:81-111.
 67. Waldijk, Kees. 2005. More or less together: Levels of legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners. A comparative study of nine European countries. Paris: Institut National d'Etudes Demographiques.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu