BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? - wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych
Źródło
ISiD Working Papers, 2012, nr 24, s. 29, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Ludność, Podaż pracy, Dzietność kobiet, Aktywność zawodowa ludności, Migracja, Wiek emerytalny
Population, Labour supply, Women's fertility, Activity rate of population, Migration, Retirement age
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Rok 2010 był prawdopodobnie ostatnim, w którym liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wzrastała. Odwróceniu uległa obserwowana w Polsce od II wojny światowej ciągła tendencja wzrostu liczby osób, które potencjalnie mogą być aktywne na rynku pracy. Projekcja liczby osób aktywnych zawodowo przygotowana przez Komisję Europejską wskazuje, że w latach 2010-2060 liczba osób aktywnych zawodowo może spaść w Polsce o prawie 6 mln osób, a zmiany te już od 2015 roku mogą obniżać wzrost potencjalnego PKB w Polsce od 0,7 do 1,5 pp. r/r. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie jaki wpływ na zmiany podaży pracy w przyszłości miałyby alternatywne założenia dotyczące: (1) wzrostu dzietności, (2) podnoszenia wieku emerytalnego, (3) dorównania w przyszłości odsetkowi osób aktywnych zawodowo w krajach będących obecnie liderami w UE, (4) skali migracji zastępczych wymaganych do zrównoważenia ubytków podaży pracy. Scenariusze te odzwierciedlają potencjalne efekty możliwych do podjęcia działań ograniczających spadek podaży pracy w Polsce. Wyniki symulacji wskazują, że żadne z rozwiązanie stosowane osobno nie jest w stanie zatrzymać spadku podaży pracy. Jedynie natychmiastowe podniesienie TFR do poziomu zastępowalności pokoleń mogłoby ustabilizować w przyszłości podaż pracy na poziomie ponad 2 mln niższym niż obecnie. Pozostałe analizowane rozwiązania łącznie z podnoszeniem wieku emerytalnego do 67 lub nawet 70 lat są w stanie jedynie zahamować spadek podaży pracy w okresie kilkunastu lat, ale w horyzoncie 50 lat mogą zmniejszyć spadek podaży pracy o 1-2 mln osób. Teoretycznym rozwiązaniem spadku podaży pracy jest stały napływ imigrantów (replacement migration). Wielkość tej migracji w ciągu najbliższych 50 lat musiałaby wynieść jednak ok. 5,3 mln osób. Nawet częściowe osiągnięcie takiego poziomu nie wydaje się jednak realne w obecnej sytuacji systematycznego występowania ujemnego salda migracji. Przeprowadzone symulacje wskazują, że jedynie jednoczesne i skuteczne zastosowanie polityk dotyczących kilku analizowanych obszarów może być odpowiedzią na problem spadku podaży pracy zarówno w najbliższych latach jak i perspektywie kilku dziesięcioleci. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission. 2012. The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060). Brussels: European Commission.
  2. European Commission. 2011. The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projectioon Methodologies. Brussels.
  3. EUROSTAT. 2011. Population Projection 2010-2060. Pobrano listopad 4, 2011 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database).
  4. GUS. 2009. Prognoza ludności na lata 2008-2035. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  5. GUS, 2011. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2010.: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lud_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2010.pdf (Pobrano listopad 4, 2011).
  6. Kancelaria Premiera RP. 2012. Uzasadnienie: Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
  7. Keyfitz N., H. Caswell. 2005. Applied mathematical demography, 3e, New York, USA: Springer-Verlag.
  8. Latulippe D. 1997. Effective Retirement Age and Duration of Retirement in the Industrialised countries between 1950 and 1990. Geneve: International Labour Organisation.
  9. Strzelecki, P., Kotowska, I.E., 2011. Rynek Pracy, w: Diagnoza Spoleczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Spolecznego, ss. 131-144. Available at: http://www.diagnoza.com/ (pobrano październik 12, 2011).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu