BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowska-Rataj Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rynko Maja
Tytuł
Dostosowanie sposobu organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych w Polsce
Źródło
ISiD Working Papers, 2013, nr 29, s. 24, wykr., bibliogr. 28 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Praca kobiet, Rodzina, Zatrudnienie kobiet
Female labour, Family, Women employment
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawi a my diagnozę obecnych możliwości dostosowywania organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych w Polsce na podstawie badań międzynarodowych. Pokazujemy, na ile uwarunkowania i możliwości dostosowywania organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych ulegały poprawie w ostatnich latach. Wskazujemy także elementy polityki rynku pracy, które mogłyby zostać zmodyfikowane w celu polepszenia możliwości łączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aliaga Christel, 2005, Gender gaps in the reconciliation between work and family life, "Statistics in Focus, Population and Social Conditions", No 4, Luxemburg, Eurostat.
 2. Baranowska Anna, 2007, Decyzje prokreacyjne - preferencje a realizacja, [w:] Kotowska Irena Elżbieta, Urszula Sztanderska, Irena Wóycicka, Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. Baranowska Anna, Piotr Lewandowski, 2008, Adaptacyjność do zmian gospodarczych, [w:] Maciej Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Baranowska-Rataj Anna, Anna Matysiak, 2012, Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Międzynarodowe badania ewaluacyjne na temat polityki rodzinnej, "Polityka Społeczna", 7/2012, s.9-14.
 5. Bednarski Marek, Lucyna Machol-Zajda, 2003, Telepraca, [w:] Kryńska Elżbieta (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa, IPiSS.
 6. Boulin Jean-Yves, Michel Lallement, Jon Messenger, François Michon (red.), 2006, Decent working time: New trends, new issues, Geneva, International Labour Office.
 7. Francesconi, Marco, 2002, A joint dynamic model of fertility and work of married women. "Journal of Labor Economics" 20(2), s. 336-380.
 8. Głogosz Dorota, 2007, Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy skutki dla życia rodzinnego i zawodowego, IPiSS, Warszawa, seria Studia i Monografie.
 9. GUS, Praca a obowiązki rodzinne w 2005 r., Warszawa, GUS.
 10. GUS, Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., Warszawa, GUS.
 11. Kotowska Irena Elżbieta, 2005, Work and parenthood: main findings of comparative data analysis and some policy implications, "Studia Demograficzne", 2/148, s. 54 -82.
 12. Machol-Zajda Lucyna, 2003, Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i Polski. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 3-4, s. 69-83.
 13. Machol-Zajda Lucyna, 2008, Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego - poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i czasowych. [w:] Sadowska-Snarska Cecylia, Tchon Li, Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 14. Margherita Antonia, Sile O'Dorchai, Jelle Bosch, 2009, Reconciliation between work, private and family life in the European Union, Luxemburg, Eurostat.
 15. Matysiak Anna, 2007, Indywidualne przesłanki zwiększenia aktywności zawodowej p. 383-403 [w:] Kotowska Irena Elżbieta, Urszula Sztanderska, Irena Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 16. Matysiak Anna, 2007, Organizacja czasu pracy i opieki, s. 345-382 [w:] Kotowska Irena Elżbieta, Urszula Sztanderska, Irena Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. Matysiak Anna, Stephanie Steinmetz, 2008, Finding their way? Female employment patterns in West Germany, East Germany, and Poland, "European Sociological Review" 24(3), s. 331-345.
 18. McDonald Peter, 2006, An assessment of policies that support having children from the perspectives of equity, efficiency and efficacy, "Vienna Yearbook of Population Research", 4(1), s. 213-234.
 19. Mynarska Monika, 2011, Kto planuje mieć dzieci w Polsce do 2015 roku? "Studia Demograficzne" 1/159, s. 75-98.
 20. OECD, 2001, The well-being of nations. The Role of Human and Social Capital, Paryż, OECD.
 21. OECD, 2002, Employment outlook 2002, Paryż, OECD.
 22. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2012, Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 23. Pongrácz Marietta, Zsolt Spéder, 2008, Attitudes towards forms of partnership. W: Charlotte Höhn, Dragana Avramov, Irena Kotowska (red.) People, population change and policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study. Berlin, Springer, s.93-112.
 24. Riedmann Arnold, Bielenski Harold, Szczurowska Teresa, Wagner Alexandra, 2007, Working time and work-life balance in European companies, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFUND).
 25. Skarzyński Michał, 2007, Elastyczne formy pracy w praktyce doradczej, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku.
 26. Stankuniene Vlada, Maslauskaite Ausra, 2008, Family transformations in the post-communist countries: Attitudes toward changes and the ideational shift, [w:] Höhn Charlotte, Dragana Avramov, I. E. Kotowska (red.), People, population change and policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Berlin, Springer, s.113-137.
 27. Titkow Anna, Danuta Duch-Krzystoszek, 2009, Intencje i decyzje prokreacyjne w społeczeństwie polskim a polityka przyjazna prokreacji, "Studia Demograficzne", 1(155), s.70-97.
 28. Uścińska Gertruda, Janina Petelczyc, Paulina Roicka, 2011, Diagnoza sytuacji osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i w wybranych krajach UE na podstawie danych zastanych. Aspekt prawny, Warszawa, IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu