BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymicki Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych
Źródło
ISiD Working Papers, 2013, nr 32, 45 s., wykr., bibliogr. 46 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Bezdzietność, Płodność, Dzietność kobiet, Rodzina, Macierzyństwo
Childlessness, Fertility, Women's fertility, Family, Motherhood
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Głównym celem prezentowanego badania było określenie wpływu czynników biologicznych na możliwość realizacji zamierzeń prokreacyjnych. W większości społeczeństw krajów rozwiniętych dwoje dzieci jest najczęściej deklarowaną liczbą potomstwa. Deklaracje te pozostają w sprzeczności z obserwowanymi współczynnikami dzietności, które na ogół nie osiągają wartości bliskej poziomu, który gwarantuje zastępowalność pokoleń. Różnica między dzietnością planowaną a zrealizowaną jest najczęściej tłumaczona za pomocą wpływu czynników ekonomiczno-społecznych. Zaprezentowana analiza podejmuje próbę wyjaśnienia różnicy między dzietnością planowaną a zrealizowaną za pomocą czynników o charakterze biologicznym. Podstawowym czynnikiem wyjaśniającym jest tu spadek płodności biologicznej wraz z wiekiem. Zatem, uwzględniając współczesny wzorzec dzietności charakteryzujący się rosnącym wiekiem rodzenia pierwszego dziecka czynniki biologiczne mogą mieć co raz większe znaczenie. Podstawowa hipoteza badawcza głosi, iż wraz ze wzrostem średniego wieku rodzenia pierwszego dziecka powinno obserwować się wydłużanie tzw. czasu oczekiwania na ciążę. W celu weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystane zostały dane zgromadzone w badaniu GGS-PL. Wyniki badań pokazują, iż mamy do czynienia z istotnym wydłużeniem się czasu oczekiwania na ciążę dla kobiet w wieku 35 lat i więcej. Wyniki te zdają się potwierdzać zaobserwowany w innych badaniach spadek płodności biologicznej. Wyniki analiz dyskutowane są w kontekście takich konsekwencji późnego macierzyństwa jak niepłodność, bezpłodność, bezdzietność a także wpływ decyzji prokreacyjnych na ogólny poziom dzietności. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baird, D.D.,Weinberg,C.R., Rowland, A.S., 1991, Reporting errors in Time-to-Pregnancy data collected with a short questionnaire,"American Journal of Epidemiology", vol.133, no. 12, 1282-1290.
 2. Beets, G., teVelde, E., Verloove-Vanhorick, P., Merkus, H., Bruinse, H., 1994, Medical Complications of Aging Fertility, [w] G. Beets, (red.),Population and Family in the Low Countries 1993: Late Fertility and Other Current Issues (s. 1-23), Berwyn, Pennsylvania/Amsterdam, Netherlands: NIDI/CBGS Publication.
 3. Bianchi, F.O., Campana, A., 1994, The end of fertility: age, fecundity and fecundability in women, "Journal of Biosocial Science", vol. 26, no. 3, 349-368.
 4. Boldsen, J.L., Schaumburg, I., 1990, Time to pregnancy: A model and its applications,"Journal of Biosocial Science", vol. 22,no. 2,255-262.
 5. Bongaarts, J., 1978, A framework for analysing the proximate determinants of fertility, "Population and Development Review", vol 4, no. 1, 105-132.
 6. Bongaarts, J., 1990, The Measurement of Wanted Fertility,"Population and Development Review", vol. 16, no. 3, 487-506.
 7. Bongaarts, J., 2002, The end of the fertility transition in the developed world."Population and Development Review", vol. 28, no. 3, 419-433.
 8. Bongaarts, J., Feeney, G., 1998, On the Quantum and Tempo of Fertility,"Population and Development Review, vol. 24, no. 2, 271-291.
 9. Dick, M.L.B, Bain, C.J., Purdie, D.M., Siskind, V., Molloy, D., Green, A.C.,2003, Self-reported difficulty in conceiving as a measure of infertility, "Human Reproduction", vol 18, no. 2, 2711-2717.
 10. ESHRE (2005) Human Reproduction Update, "Fertility and ageing Capri Workshop Group", vol.11, no.3, 261-276.
 11. Farrow, A., Hull, M.G.R., Northstone, K., Taylor, H.F., Ford, W.C.L., Golding, J.,2002, Prolonged use of oral contraception before a planned pregnancy is associated with a decreased risk of delayed conception, "Human Reproduction", vol. 17, no. 10, 2754-2761.
 12. Gnoth, C.G., Frank-Herrmann, E., Friol1, P., Tigges, K., Freundl, J., 2005, Definition and prevalence of subfertility and infertility, "Human Reproduction", vol. 20, no. 5, 1144-1147.
 13. Habbema, J.D.F., Collins, J., Leridon, H., Evers, J.L.H., Lunenfeld, B., teVelde, E.R., 2004, Towards less confusing terminology in reproductive medicine: a proposal, "Human Reproduction", vol. 19, no. 7, 1501, 2004.
 14. Hassan, M.A.M., Killick, S.R., 2004, Is previous use of hormonal contraception associated with a detrimental effect on subsequent fecundity?"Human Reproduction", vol. 19, no. 2, 344-351.
 15. Hawkes, K., 2003, Grandmothers and the evolution of human longevity, "American Journal of Human Biology", vol. 15, no. 3, 380-400.
 16. Hill, K.A., Hurtado, M., 1991, The evolution of premature reproductive senescence and menopause in human females, "Human Nature", vol. 2, no. 4, 313-350.
 17. Human Fertility Database, 2013, zasób internetowy, www.humanfertility.org (data dostępu 10.05.2013).
 18. O'Connor, K.A., Holman, D.J., Wood, J.W., 1998, Declining fecundity and ovarian ageing in natural fertility populations, "Maturitas", vol. 30, no. 2, 127-136.
 19. Jenkins, J., Daya, S., Kremer, J., Balasch,J., Barratt, C., Cooke, I.,Lawford-Davies, J., De Sutter, P., Suikari, A.M., Neulen, J., Nygren, K., 2004, European Classification of Infertility Taskforce (ECIT). Response to Habbema 'Towards less confusing terminology in reproductive medicine: a proposal', "Human Reproduction", vol. 19, no. 12, 2687-2688.
 20. Jensen T.K., Joffe, M., Scheike, T., Skytthe, A., Gaist, D., Christensen, K., 2005, Time Trends in Waiting Time to Pregnancy Among Danish Twins, "Human Reproduction",vol. 20, no. 4, 955-964.
 21. Joffe, M., Key, J., Best, N., Keiding, N., Scheike, T., Jensen, T.K., 2005, Studying Time to Pregnancy by Use of a Retrospective Design, "American Journal of Epidemiology"vol. 162, no. 2, 115-124.
 22. Kaplan, H., Hill, K., Lancaster, J., Hurtado, A.M., 2000, A theory of human life history evolution: diet, intelligence, and longevity,"Evolutionary Anthropology", vol. 9, no. 4, 156-185.
 23. Karmaus, W., Juul, S., 1999, Infertility and subfecundity in population-based samples from Denmark, Germany, Italy, Poland and Spain, "European Journal of Public Health", vol. 9, no. 3, 229-235.
 24. Kohler, H-P,Billari, F.C., Ortega, J.A., 2002, The Emergence of Lowest-Low Fertility in Europe During the 1990s, "Population and Development Review", vol. 28, no. 4, 641-680.
 25. Kotowska, I.E., Jóźwiak, J., 2011, Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: Generacje, Rodziny i Płeć Kulturowa GGS-PL, Studia Demograficzne, vol. 159, no. 1: 99-106.
 26. Leridon, H., 2004, Can assisted reproduction technology compensate for the natural decline in fertility with age? A model assessment,"Human Reproduction", vol. 19, no. 7, 1548-1553.
 27. Liu K., Case A., 2011, Advanced reproductive age and fertility,"Journal of Obstetrics and Gynaecolgy", vol. 33, no. 11, 1165-1175.
 28. Linn, S., Schoenbaum, S.C., Monson, R.R., Rosner, B., Ryan, K.J., 1982, Delay in conception for former 'pill' users,"The Journal of the American Medical Association", vol. 247, no. 5, 629-632.
 29. Mynarska M., 2011, Kto planuje mieć dzieci w Polsce do 2015 roku? "Studia Demograficzne", 159, 1:75-98.
 30. Olsen, J., Juul, S.,Basso, O., 1998, Measuring time to pregnancy. Methodological issues to consider, "Human Reproduction", vol. 13, no. 7, 1751-1753.
 31. ORC Macro and the World Health Organization, 2004, Infecundity, infertility, and childlessness in developing countries,"Demographic and Health Surveys (DHS) Comparative Reports", no. 9.
 32. Régnier-Loilier, A., Vignoli, D., 2011, Fertility Intentions and Obstacles to Their Realization in France and Italy, "Population", vol. 66, no. 2, 361-389.
 33. Sartorius G.A., Nieschalg E., 2010, Paternal Age and Reproduction, "Human Reproduction Update", 16,1,65-79.
 34. Schmidt, L., Sobotka, T., Bentzen, J.G., Nyboe Andersen, A., 2012, Demographic and Medical Consequences of the postponement of parenthood, Human Reproduction Update, vol. 18, no. 1: 29-43.
 35. Shanley, D.P., Kirkwood, T.B.L., 2001, Evolution of the human menopause, "BioEssays", 23, 3, 282-287.
 36. Sobotka, T., Lutz, W., Phillipov, D., 2005, Missing Births: Decomposing the Declining Number of Birts in Europe into Tempo, Quantum and Age Structure Effects, "European Demographic Research Papers", Vienna Institute of Demography, vol. 2.
 37. Sobotka, T., 2007, The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe, "Demographic Research", vol. 19, no. 8, 171-224.
 38. Sobotka, T., Zeman, K., Lesthaeghe, R., Frejka, T., Neels, K., 2011, Postponement and Recuperation in Cohort Fertility: Austria, Germany and Switzerland in a European Context, "Contemporary Population Studies", vol. 36, no. 2-3, 417-452.
 39. teVelde, E.R., Pearson, P.L., 2002, The variability of female reproductive ageing, "Human Reproduction Update" vol. 8, no. 2, 141-154.
 40. teVelde, E. R., Habbema, D., Leridon, H., Marinus E., 2012, The effect of postponement of first motherhood on permanent involuntary childlessness and total fertility rate in six European countries since the 1970s,"Human Reproduction", vol. 27, no. 4, 1179-1183.
 41. Testa, M.R., 2012, Women's fertility intentions and level of education: why are they positively correlated in Europe?"European Demographic Research Papers", vol. 3. Vienna: Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences.
 42. Toulemon, L., Testa M.R., 2005, Fertility intentions and actual fertility: a complex relationship. "Population and Societies", vol. 415, 1-4.
 43. Wood, J.W., 1989, Fecundity and Natural Fertility in Humans, [w] S.R. Milligan, (red.) Oxford Reviews of Reproductive Biology (s. 61-109). Oxford: Oxford University Press.
 44. Schmidt, L., Sobotka, T., Bentzen, J.G., Nyboe A.A., 2012, Demographic and medical consequences of the postponement of parenthood, "Human Reproduction", vol. 18, no. 1, 29-43.
 45. Van Geloven, N.F., Van der Veen, P.M.M., Bossuyt, P.G., Hompes, A.H., Zwinderman, B.W. Mol, B.W., 2013, Can we distinguish between infertility and subfertility when predicting natural conception in couples with an unfulfilled child wish?,"Human Reproduction", vol. 28, no. 3, 658-665.
 46. Zegers-Hochschild, F., Adamson,G.D., de Mouzon, J., Ishihara, O., Mansour, R., Nygren, K., Sullivan, E., van der Poel, S., 2009, The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the WorldHealth Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, "Human Reproduction", vol. 24, no. 11, 2683-2687.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu