BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radwan Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wadoń Aleksander (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody
Production and Economic Diversification of Pig-Keeping Family Farms with Different Arable Land Area
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 187-195, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Rodzinne gospodarstwo rolne, Hodowla zwierząt, Dochody rolnicze
Animal production, Family farm, Animal husbandry, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie jest analizą wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rodzinnych zlokalizowanych w czterech regionach kraju. Jego podstawą faktograficzną są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie gospodarstw (dobór losowy). Opracowanie koncentruje się na gospodarstwach o kierunku produkcji trzoda chlewna i obejmuje organizację produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziom nakładów i ich strukturę oraz wyniki produkcji mierzone podstawowymi kategoriami - produkcją końcową i towarową. Różnice w wynikach produkcyjno-ekonomicznych uzyskiwanych przez gospodarstwa są zdeterminowane zasobami ziemi, pracy, środków technicznych i wielkością nakładów na produkcję rolniczą. (abstrakt oryginalny)

The article presents production-economic results of family farms specialising in pig production and situated in four regions of Poland. The analysis was based on the survey data obtained on the farms by means of survey questionnaire. The criterion for identifying the farms was the arable land area in their possession. The farms reveal significant differences in the intensity of production level, the outlays made on the agricultural production and in their production-economic results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołaś Z., Kozera M., Błażek M., 2005. Zróżnicowanie struktury gospodarstw trzodowych w Polsce i UE. Rocz. Nauk. SERiA 7, 1, 47-51.
  2. Michałek J., 1982. Sprawność rolnictwa polskiego w świetle porównań międzynarodowych. Wieś Roln. 3, 55-68.
  3. Pociecha J., 1987. Taksonomiczne metody wyboru typowych województw ze względu na pod-stawowe cechy ekonomiczno-rolnicze. Maszyn. COOiPwR, Kraków, 1-8.
  4. Poczta W., 1994. Zasoby produkcyjne i struktura rolnictwa polskiego w porównaniu do krajów EWG. Zagad. Ekon. Roln. 1-2, 57-80.
  5. Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu listopada 2008 roku. 2009. GUS, Warszawa.
  6. Radwan A., 2001. Usługi produkcyjne w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych. Zesz. Nauk. AR Krak. 272.
  7. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2008. GUS, Warszawa.
  8. Seremak-Bulge J., 2006. Rynkowe uwarunkowania produkcji wieprzowiny. W: Mater. konf. "Modele produkcji trzody chlewnej w Polsce". Instytut Zootechnki, Warszawa, 53-66.
  9. Urban R., 2006. Raport o stanie i perspektywach rozwoju sektora mięsnego w Polsce. W: Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-spożywczego. Wyd. Rady Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 161-211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu