BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyński Tadeusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006
Changes of Subsidiaries Level in Agricultural Farms of EU-12 in Years 1989-2006
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 205-216, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Subsydiowanie rolnictwa, Dochody rolnicze, Rodzinne gospodarstwo rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Agricultural subsidies, Farm household income, Family farm, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nie można uzyskać równowagi rozwoju gospodarstwa bez osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodu, zapewniającego porównywalną z innymi działami gospodarki opłatę pracy rolnika oraz środki na modernizację. Na podstawie danych europejskiego systemu rachunkowości gospodarstw rolnych FADN określono zmiany udziału salda dopłat i podatków w dochodach gospodarstw rolniczych UE. Tendencje i procesy zmian, ze względu na swoją istotę, ujawniają się w długich okresach. Aby je badać, trzeba dysponować jednorodnym materiałem liczbowym z jak najdłuższego przedziału czasu. Materiał dotyczący "dwunastki" (UE-12) z lat 1989-2006 daje takie możliwości. Celem głównym było określenie, czy w możliwie najdłuższym okresie, ze względu na dostępne dane, gospodarstwa rolnicze stawały się coraz bardziej "suwerenne" ekonomicznie, czy też coraz bardziej przechodziły na "garnuszek" podatników. Ze względu na charakter dostępnych danych, zastosowano najprostsze metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej, rachunek korelacji i regresji, a także wizualizację za pomocą wykresów. (abstrakt oryginalny)

Balanced development of a farm cannot be achieved without an appropriate level of income which provides payroll comparable to other branches of economy and funds for investments. Changes of subsidiaries and taxes balance in UE farms were described based on data from FADN. Trends, changes of processes are usually observed in long term horizons. To analyse them long term data series is required. Data concerning UE-12 from years 1989-2006 enables such analysis. The main goal was to determine if farms in long term were getting more economically independent or were supported more and more by taxpayers. Due to data availability the simplest statistical time series analysis, correlation and regression analysis and chart visualisation were performed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baborska B., 2006. Kontrowersje wokół reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskie. W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych. Red. D. Kopycińska. Kat. Mikroekon. Uniw. Szczec., Szczecin, 73-80.
 2. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2005. Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. Refleksje na temat sprzężeń regulacyjnych i realnych. W: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Red. J.S. Zegar. PW 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 53-71.
 3. Czyżewski A., Grzelak A., 2006. Czy integracja regionalna może być przeciwwagą dla negatywnych skutków globalizacji? Przykład doświadczeń rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Red. D. Kopycińska. Printgroup, Szczecin, 40-53.
 4. Czyżewski A., Kułyk P., 2006. Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania. W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Red. D. Kopycińska. Printgroup, Szczecin, 54-65.
 5. Czyżewski A., Kułyk P., 2007. Polityka wsparcia rolnictwa amerykańskiego w świetle uwarunkowań makroekonomicznych. W: Polityka gospodarcza państwa. Red. D. Kopycińska. Kat. Mikroekon. Uniw. Szczec., Szczecin, 135-145.
 6. Farm Accountancy Data Network. 2009. Tryb dostępu: http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica. Data odczytu: marzec 2009.
 7. Jasińska E., Michalak P., 2008. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 22-39.
 8. Sobczyński T., 2007. Wybrane elementy poziomu zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych krajów UE. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 93, 2, 88-97.
 9. Sobczyński T., 2008 a. Zmiany udziału dopłat w dochodach gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005. W: Interwencjonizm państwowy we współczesnej gospodarce. Red. D. Kopycińska. Kat. Mikroekon. Uniw. Szczec., Szczecin, 36-50.
 10. Sobczyński T., 2008 b. Konkurencyjność polskich gospodarstw większych ekonomicznie w UE w aspekcie zrównoważenia ekonomicznego. Rocz. Nauk. SERiA 10, 3, 494-499.
 11. Sobczyński T., 2008 c. Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 - implikacje dla Polski. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 94, 2, 97-105.
 12. Sobczyński T., 2008 d. Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat. 20, 5, 162-173.
 13. Sobczyński T., 2008 e. Changes of sustainability level of agricultural farms in EU in 5years 1989-2005 in dependence on type of farming and economic size. W: Book of abstracts of the 3rd International Symposium: Safe food. Plant production, animal production, management. September 18-20, 2008 Bydgoszcz, Poland.
 14. Sobiecki R., 2007. Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu