BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wybór strategii prowadzenia negocjacji (zasady metodyczne i studium przypadku)
The Selection of Negotiation Strategy (Methodological Rules & Case Study)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 73, 291-303, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Strategie negocjacyjne, Rodzaje negocjacji, Inwestycje, Studium przypadku
Negotiations, Negotiation strategies, Types of negotiations, Investment, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie koncepcji metodycznej rozwiązania problemu doboru strategii prowadzenia negocjacji gospodarczych. Najpierw podano interpretację pojęcia strategii negocjacyjnej oraz omówiono jej rodzaje. Następnie scharakteryzowano problem jej doboru w kontekście ogólnej metodyki planowania negocjacji. Wreszcie zaprezentowano studium przypadku dotyczące doboru strategii prowadzenia negocjacji inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to suggest methodological concept of the selection of business negotiations strategy. Firstly, the interpretation of the concept of such strategy was presented as well as its types were described. Secondly, the problem of its selection was characterized in the context of general methodological framework of negotiations planning. Finally, the case study was presented, concerning strategy selection within investment negotiations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazerman M.H., Neale M.A.: Negocjując racjonalnie. Libra, Olsztyn 1997.
 2. Bellenger L.: Negocjacje. Assimil Polska, Kraków 1999.
 3. Dąbrowski P.: Praktyczna teoria negocjacji. Sorbog, Warszawa 1991.
 4. Hiam A., Lewicki R.J., Olander K.W.: Pomyśl, zanim powiesz. Wydawnictwo Amber, Warszawa 2001.
 5. Jajuga J. (red.): Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Johnston R.W.: Negotiating Strategies: Different Strokes for Different Folks. "Personnel", March-April 1982.
 7. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarzadzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2006.
 8. Kałążna-Drewińska U.: Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 9. Kennedy G.: Negocjator. Studio EMKA, Warszawa 1998.
 10. Kowalczyk E.: Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 11. Kozina A.: Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 12. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W.: Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005
 13. Mastenbroek W.: Negocjowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 14. Negocjacje. Harvard Business Essentials, MT Biznes Ltd., Konstancin-Jeziorna 2003.
 15. Nierenberg G.I.: Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu. Studio EMKA, Warszawa 1994.
 16. Rządca R.: Negocjacje w interesach. PWE, Warszawa 2003.
 17. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 1998.
 18. Savage G.T., Blair J.D., Sorenson R.L.: Consider Both Relationships and Substance When Negotiating Strategically. The Academy of Management Executive 1989, vol. III, no. 1.
 19. Schelling T. C., The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge 1960.
 20. Schoonmaker A.N.: Negotiate to Win. Gaining the Psychological End. Prentice Hall, New Jersey 1989.
 21. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2006.
 22. Thomas K.W.: Conflict and Conflict Management, [in:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, M.D. Dunette (ed.), Rand McNally, Chicago 1976.
 23. Walton R.E., McKersie R.B.: A Behavioral Theory Of Labor Negotiations: An Analysis Of A Social Interaction System. McGraw-Hill Book Company, New York 1965.
 24. Winch A., Winch S.: Negocjacje. Jednostka - organizacja - kultura. Difin, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu