BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Podstawy modelu analizy finansowej współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, 2009, s. 13 - 34, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Enterprises, Financial analysis of enterprise
Abstrakt
Rozwiązanie wielu problemów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie wymaga odpowiedniego systemu analizy finansowej dostarczającego w różnym stopniu syntetycznej i bardziej szczegółowej informacji. Jest to zgodne z myśleniem strategicznym i rolą informacji w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem: dążenia do poznania różnych sytuacji, w których działa przedsiębiorstwo, szans i zagrożeń z tym związanych, zmiany obszarów i sposobów działania przedsiębiorstwa, zgodnie z zmieniającą się wizją przedsiębiorstwa i stanem jego otoczenia. Analityczne podejście do problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego związków z otoczeniem wymaga wykorzystania analizy finansowej jako narzędzia planowania strategii rozwoju i jej realizacji. Analiza finansowa zajmuje się oceną finansowej strony działalności przedsiębiorstwa, tj. oceną wielkości ekonomicznych będących konsekwencją przeszłych i planowanych zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym. Najogólniej jej rola polega na przygotowaniu informacji zarówno z otoczenia, jak i wewnętrznych obszarów działania przedsiębiorstwa dla podejmowania decyzji finansowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  2. Walczak M.: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
  3. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
  4. Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2009.
  5. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. G. Łukasik. AE, Katowice 2007.
  6. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Red. S.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
  7. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 2005.
  8. Olchowicz J., Tłaczała A.: Sprawozdawczość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
  9. Strategiczna rachunkowość zarządcza. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2008.
  10. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu