BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisicki Jan P.
Tytuł
Polityka gospodarcza a wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 191-200, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Konkurencyjność międzynarodowa, Gospodarka narodowa
Economic policy, International competitiveness, National economy
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski W., Polityka ekonomiczna i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki we współczesnym świecie [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa 2000.
 2. Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Warszawa 1995, s. 32.
 3. Bossak J., Społecznoekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 153, Warszawa 1985, s. 42.
 4. Bieńkowski W., Sadza P., Rola instytucji w poprawie konkurencyjności gospodarki-zadania dla rządu [w:] Podedworny H., Grabowiecki J., Wnorowski H. (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 5. Dunning J., 1991, Governments, Economic Organizations and International Competitiveness, za: Chmielak A., Miękkie determinanty konkurencyjności międzynarodowej [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa 2000.
 6. Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, "Ekonomista", 1996, nr 3, s. 343.
 7. Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Orgmasz, Warszawa 1997.
 8. Kozłowski J., Polityka naukowa - polityka innowacyjna. Nowe rozwiązania. Streszczenie wybranych publikacji zachodnich, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Zakład Statystyki Nauki i Techniki, 1995.
 9. Kukliński A., Regionalne systemy innowacji (RSI) w Polsce doświadczenia i perspektywy [w:] Kukliński A. (red.), Problemy przestrzeni europejskiej, Warszawa 1997.
 10. Markowski T., Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000-2006 [w:] Szlachta J. (red.), Narodowa strategia rozwoju regionalnego, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, "Biuletyn" zeszyt 191, Warszawa 2000, s. 340.
 11. Markowski T., Stawasz E., Zembaczyński R. (red.), Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
 12. Orłowski W., Polskie szanse w świetle doświadczeń krajów średnio rozwiniętych, wcześniej przyjętych do Unii Europejskiej [w:] Winiecki J. (red.), Polska wobec integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki, TEP, Warszawa 1999.
 13. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, RCSS, Warszawa, lipiec 2000.
 14. Upława S., Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, "Z prac Instytutu" nr 32, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu