BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piech Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rodzaje cykli gospodarczych
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 262-267, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Polityka gospodarcza, Giełda papierów wartościowych
Business cycles, Economic policy, Stock market
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Mimo istnienia wielu klasyfikacji, przyjmuje się dość powszechnie, że występują trzy podstawowe rodzaje cykli koniunkturalnych: długookresowe (Kondratiewa), średniookresowe (Juglara), krótkookresowe (Kitchina). Wśród teoretyków rozpowszechniony jest pogląd, że występowanie cykli Kitchina spowodowane jest zmianami w zapasach, Juglara - inwestowaniem w maszyny i urządzenia, a zatem w jego powstawaniu kluczową rolę pełnią wynalazki. Często do ww. cykli dodaje się cykle Kuznetsa. Występują też wahania sezonowe (roczne), ale nie określa się mianem cykli koniunkturalnych takich cykli, których okres jest krótszy od jednego roku. Oprócz nich wyróżnia się szereg innych cykli: reinwestycyjne (15-20 lat), specjalne (3 lata). Według Åkermana, występuje dziewięć rodzajów cykli, w zależności od długości ich trwania: "1) zmiany sezonowe krótkie (1/2 roku), 2) zmiany sezonowe długie (roczne), 3) cykle rolnicze (dwuletnie), 4) cykle koniunkturalne krótkie (3-4 lata), 5) cykle koniunkturalne długie (ośmioletnie), 6) cykle bardzo długie (18-letnie), 7) zmiany sekularne (50-60 lat), 8) okresy nasilenia wojen (140 lat), 9) wahania długie procesów industrializacji (250 lat)".(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achelis S., Technical Analysis from A to Z. Cycles, Equis International, April 2001.
 2. Bernstein J., Cykle giełgowe, WIG-Press, Warszawa 1996.
 3. Borowicz S., Wahania cykliczne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 .
 4. Estey J. A., Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959, s. 26 .
 5. Gärtner M., The election cycle in the inflation bias: evidence from the G-7 countries, "European Journal of Political Economy", Vol. 15 (1999), s. 705- 725.
 6. Hansen A. H., Fiscal Policy and Business Cycles, New York 1941, s. 18.
 7. Polaszkiewicz B., Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1989. .
 8. International Airlines, Swiss Bank Corporation, London, Spring 1995, s. 16 .
 9. Kowalczyk Z., Wahania koniunkturalne w gospodarce kapitalistycznej, [w:] Kowalczyk Z. (red.), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1982, 50..
 10. Majewski S., Efekt poniedziałku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Kopycińska D. (red.), Firma-rynek-konsument: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 11. Piech K., Kryzysy gospodarcze świata i polityka gospodarcza w latach 1945-75, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" z. 15/2000, s. 175.
 12. Piech K., Polityczny cykl koniunkturalny w państwach o rozwiniętej demokracji, referat na konferencję naukową pt. "Transformacja systemowa w Polsce - oceny i perspektywy", Krynica Górska, 11-14 czerwca 2000.
 13. Piech K., Światowe kryzysy gospodarcze końca XX wieku, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 1999 (badania własne - materiały niepublikowane) .
 14. Pring M., Podstawy analizy technicznej, WIG-Press, Warszawa 1998.
 15. Rusiński W., Zarys historii gospodarczej powszechnej. Czasu nowożytne i najnowsze (1500-1949), Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu