BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajdel Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Istota i zakres polityki strukturalnej (wybrane zagadnienia)
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 362-371, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Polityka strukturalna, Restrukturyzacja gospodarki
Structural policy, Economic restructuring
Uwagi
streszcz.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S. L. , Kosiedowski W. , Marszałkowska M., Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, [w:] Bagdziński S.L. , Maik W., Potoczka A., Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 2. Dąbrowski A., Wybrane teorie rozwoju regionalnego i ich znaczenie w polityce ekonomicznej, [w:] Ćwikliński H., Szczodrowski G., (red.), Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1995.
 3. Dymarski W. (red.), Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa - Poznań 1992.
 4. Fajferek A., (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo AE, Kraków 1999.
 5. Jakóbik W., Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, PWN, Warszawa 2000.
 6. Jakóbik W., Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993.
 7. Karpiński A., Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 8. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 9. Klamut M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 10. Klamut M. , Wzrost gospodarczy w procesie transformacji, [w:] Winiarski B., Wilk K., (red.), Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych. Ocena, kierunki dalszych działań, "Materiały Konferencyjne", AE, Wrocław 1995, PN 704.
 11. Kołodziejski J., Polityka regionalna w procesie transformacji ustrojowej Polski, [w:] Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych do Wspólnoty Europejskiej, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1994.
 12. Kotowicz J., Interwencjonizm państwa w procesie przemian strukturalnych. Polityka przemysłowa, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4, s. 34.
 13. Kotowicz-Jawor J. , Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, PWN, Warszawa 1998.
 14. Kukliński A. , Restrukturyzacja polskich regionów jako problem współpracy europejskiej. Uwagi dyskusyjne, [w:] Kukliński A., Jałowiecki B., (red.), Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.
 15. Lipowski A., Przemiany strukturalne, INE PAN, "Studia i Materiały", Warszawa nr 4/1994, s. 18.
 16. Marciniak S., Struktura gospodarcza Polski. Optymalne kierunki zmian, PWE, Warszawa 1986.
 17. Mikołajewicz Z., Polityka regionalna w procesach integracyjnych Polski z Unią Europejską, [w:] Łukaszewicz A., (red.), Harmonizacja systemu polityki gospodarczej Polski z Unią Europejską, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1996.
 18. Mikołajewicz Z., Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Uniwersytet Opolski, "Studia i Monografie" Opole nr 222/1995, s. 10.
 19. Mortimer-Szymczak H., Restrukturyzacja a rynek pracy, [w:] Lipowicz I. (red.), Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
 20. Scherer F.M., Ross D., Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton Mifflin Company, Boston 1990.
 21. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980.
 22. Szlachta J., Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993.
 23. Winiarski B. (red.), Polityka ekonomiczna, wyd. 2, Wydawnictwo AE, Wrocław 1994.
 24. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1999.
 25. Winiarski B., Polityka strukturalna i jej uwarunkowania, [w:] Polityka ekonomiczna, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, "Prace Naukowe", Wrocław nr 570/1991, s. 7.
 26. Winiarski B., Przekształcenia ustrojowo-systemowe a problemy polityki regionalnej w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych, [w:] Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowosystemowych, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, "Prace Naukowe", Wrocław 1994, nr 671, s.10.
 27. Zajda Z., Główne opcje restrukturyzacyjne w regionie w okresie transformacji systemowej, [w:] Restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych - doświadczenia zachodnie a sytuacja w Polsce, CUP, Friedrich Ebert Stiftung, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu