BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jupowicz-Ginalska Anna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wpływ brandu medialnego na poziom kosztu instytucjonalnego - na przykładzie marek Grupy TVN
The Influence of Medial Brand on Institutional Cost's Level - Based on TVN's Group Brands
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 169-186, bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Słowa kluczowe
Marka, Media, Koszty, Telewizja TVN
Brand, Media, Costs, TVN channel
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
TVN S.A. Grupa ITI
Abstrakt
W niniejszym artykule skoncentrowano się więc na marce środków przekazu, a ściślej na relacjach między jej rodzajem a sytuacją ekonomiczną reprezentowanego produktu, określaną przez koszt instytucjonalny poszczególnych marek, ustalony odgórnie przez nadawców lub wydawców. Aby zbadać te zależności, autorka dążyła do realizacji celów, takich jak: -scharakteryzowanie zjawiska marki medialnej w oparciu o wybrane środki przekazu (z Grupy TVN); - scharakteryzowanie zjawiska kosztu instytucjonalnego na podstawie wytypowanych mediów z Grupy TVN; - przedstawienie danych, wskazujących siłę brandu TVN; - zbadanie kosztu instytucjonalnego danych produktów medialnych w odniesieniu do wybranej grupy brandów oraz odniesienia wyników badań do pozycji rynkowej tychże produktów; -wskazanie podstawowych zależności między pozycją marki a wyceną produktów medialnych, które te marki reprezentują. Zrealizowanie wskazanych zadań pozwoliło z kolei na weryfikację tezy artykułu, brzmiącej następująco: siła marki medialnej wpływa na koszt instytucjonalny, zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym, przy jednoczesnym zachowaniu wahań cenowych, dopasowanych do sposobu użytkowania mediów przez odbiorców. (fragment tekstu)

The article, by presenting the issue of medial brand, performed the following objectives: it characterized medial brand and institutional cost based on the selected media; it examined the institutional cost for a select group of medial brands and showed the basic relationship between the position of the brand and the valuation of medial products, which represent chosen brands. Text positively verified the thesis, claiming, that the strength of medial brand influences the institutional medial cost, also matching media usage by consumers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Chernatony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 3. Jupowicz-Ginalska A. (2010 a), Marketing medialny, Difin, Warszawa.
 4. Jupowicz-Ginalska A. (2012), Ramówka wiosenna a relacje między kosztem instytucjonalnym i promocją wiosenną w oparciu o TVP1 i TVP2 [w:] M. Kaczmarczyk (red.), Public relations i marketing w sektorze publicznym, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
 5. Jupowicz-Ginalska A. (2010 b), Telewizyjny koszt instytucjonalny (na przykładzie TVP S.A., "Studia Medioznawcze", nr 4, s. 79.
 6. Klein N. (2004), No logo, Świat Literacki, Warszawa.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Analiza Biura KRRiT (2012), Najpopularniejsze audycje oraz dobowa oglądalność programów w III kw. 2012 r., nr 10, ss. 3, 8-9.
 8. Marconi J. (2002), Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki, Liber, Warszawa.
 9. "Rzeczpospolita" (2011), Ranking najcenniejszych polskich ranek, 15 grudnia 2011.
 10. Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Patkowski P. (2010), Potencjał konkurencyjny marki - jak zdobyć przewagę na rynku, Poltext Warszawa.
 12. Pringle H., Gordon W. (2006), Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę, Rebis, Poznań.
 13. Zboralski M. (2000), Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa.
 14. Zwolan A., Gęborys G. (2010), Pracodawca Roku 2010, AISEC, Warszawa.
 15. Millward Brown SMG/KRC [online], Raport - Radio 2009, http://www.radiotrack. pl/index.php/radio-jako-medium/raporty.html, dostęp: 10 grudnia 2012.
 16. http://agency.tvn.pl/pl/aboutus.html, dostęp: 15 grudnia 2012.
 17. http://media2.pl/media/88966-TVN-przejela-kontrole-nad-TTV.html, dostęp: 25 listopada 2012.
 18. http://reklama.bauer.pl/magazine.php/sid,6/mid,36/title,Bravo/, dostęp: 15 grudnia 2012.
 19. http://reklama.tvn.pl/, dostęp: 27 listopada 2012.
 20. http://www.agbnielsen.pl/2012-12-09,1795.html, dostęp: 27 listopada 2012.
 21. http://www.bravo.de/family/archiv/bravo-titelbilder-2011, dostęp: 15 grudnia 2012.
 22. http://www.iti.pl/index.php/MediaLibrary/group,1, dostęp: 15 grudnia 2012.
 23. http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B, dostęp: 27 listopada 2012].
 24. http://www.pl.jimjam.tv/, dostęp: 15 grudnia 2012.
 25. http://www.reklama.tvn.pl, dostęp: 15 grudnia 2012 i z 7 stycznia 2013.
 26. http://www.superbrands.pl/explore/wyniki.html, dostęp: 15 grudnia 2012.
 27. http://www.tvncnbc.pl/, dostęp: 15 grudnia 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu