BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej
The Usage of Discriminant analysis for the Purposes of the Division of the Zachodniopomorskie Voivodeship into Areas of Agricultural Usability
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 245-254, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza dyskryminacyjna, Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Produkcja rolna, Analiza przestrzenna
Discriminant analysis, Agricultural production space, Agricultural production, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W województwie zachodniopomorskim warunki przyrodnicze do produkcji rolnej są bardzo zróżnicowanie. Każdą gminę opisano więc za pomocą zmiennych dotyczących jakości gleb, uwodnienia, agroklimatu, rzeźby terenu i ogólnego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dane te poddano standaryzacji. Po wstępnym podzieleniu województwa zachodniopomorskiego na 10 rejonów dla każdego z nich oszacowano funkcję klasyfikacyjną i na jej podstawie dokonano ostatecznej kwalifikacji. Dodatkowo dla każdego klasyfikowanego obiektu obliczono jego odległości Mahalanobisa od środka ciężkości rejonu. Celem pracy był podział województwa zachodniopomorskiego na rejony o zbliżonej przydatności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

Natural conditions for rural production in the Zachodniopomorskie voivodeship show a wide diversity. Every community was then described by means of variables concerning the quality of soil, water conditions, agroclimate and relief. These data were subject to standardization. Then, Zachodniopomorskie voivodeship was initially divided into 10 areas. For each area, the classification function was estimated and on its basis the final distribution was made. The purpose of this article is to divide the Zachodniopomorskie voivodeship into 10 areas with a similar agricultural usability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fisher R.A., 1936. The use of multiple measurements in taxonomic problems. Ann. Eugen. 7, 179-188.
  2. Jajuga K., 1990. Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. PWN, Warszawa.
  3. Kisielińska J., 2006. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej oraz sieci neuronowych do prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolnych z weryfikacją roli czasu. Acta Sci. Pol. Oecon. 5(2), 37-46.
  4. Krzyśko M., 1990. Analiza dyskryminacyjna. WNT, Warszawa.
  5. Młodak A., 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 118-127.
  6. Ryś-Jurek R., Walczak M., 2003. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ekonomiczno-finansowej sytuacji typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. Rocz. Nauk. SERiA 5, 5, 124-129.
  7. Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Zalewski A., 2000. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biul. Inf. 12 (I-II kw.). IUNG, Puławy, 80-82, 353, 364, 395.
  8. Zeliaś A., 2000 a. Metody statystyczne. PWE, Warszawa.
  9. Zeliaś A., 2000 b. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wyd. AE, Kraków, 82-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu