BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasek-Gawlikowska Agata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
"Kultura masowa" i co dalej...?
"Mass Culture" and What's Next
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2013, t. 7, nr 2, s. 57-76, bibliogr. 32 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Kultura, Kultura masowa, Media, Czas wolny, Uczestnictwo w kulturze, Przegląd literatury
Culture, Popular culture, Media, Leisure time, Participation in culture, Literature review
Uwagi
Na stronach 67-76 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowany artykuł stanowi próbę syntetycznego przedstawienia problemu przeobrażenia kultury masowej od momentu jej zaistnienia do czasów nam współczesnych. Wynika z niego, że kultura należy do nieuchwytnych pojęć, jest subiektywną odpowiedzią i odzwierciedleniem nowych zachowań i upodobań oraz hierarchii wartości. Świadome uczestnictwo w kulturze dzisiaj polegałoby na instytucjonalnym przyswajaniu sobie "własnej kultury" i umiejętnym poddawaniu tego doświadczenia kontroli umysłu oraz na świadomym uczeniu się wzorców i norm spoza własnej kultury. Ideałem byłoby swobodne poruszanie się po obszarach obu tych światów z zachowaniem własnej tożsamości. Artykuł powstał w oparciu o dostępne na rynku prace naukowe, materiały prasowe i opublikowane wyniki badań. (abstrakt oryginalny)

In this article the issue of the transformation of mass culture, from its beginning to the modern times, was synthetically presented. The conclusion is that culture is indefinable; it is subjective response as well as the reflection of new behaviours, preferences or hierarchies of values. Nowadays, the voluntary participation in culture would mean institutional cquisition and of "self-culture", controlling it with one's mind and concious learning of schemes or standards derived from other cultures. The ideal solution would be to freely use both those worlds, retaining self-identity at the same time. The article was based on available dissertations, press sources and published research results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski F.(1984), Kościół a kultura masowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 2. Baran S.J.(2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków
 3. Bogunia-Borowska M.(red.)(2009), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 4. Burszta W.(red.)(2008), Kiczosfery współczesności, Wydawnictwo Academica, Warszawa
 5. Czerwiński M.(red.)(1980), Telewizja i społeczeństwo, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa
 6. Fiske J.(2010), Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 7. Eco U.(2010), Apokaliptycy i dostosowani, Wydawnictwo WlAB, Warszawa
 8. Encyklopedia Socjologii, 1999, Oficyna Naukowa, Warszawa
 9. Fiske J.(2010), Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 10. Friszke J.(1998), Przystosowanie i opór, Więź, Warszawa
 11. Furedi F.(2008], Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 12. Hopfinger M.(1997], Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 13. Jakubowski W.(2006], Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
 14. Janion M.(1996), Czy będziesz wiedział co przeżyłeś?, Sic, Warszawa
 15. Kłoskowska A.(1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 16. Kossak J.(1966), Dylematy kultury masowej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
 17. Kozielecki J.(1997), Transgresja i kultura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 18. Łakomy H.(1997), Zagadnienia kultury masowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 19. Majewski T.(red.)(2009), Rekonfiguracje modernizmu - nowoczesność i kultura popularna,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 20. Mcquail D.(2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 21. Nowak S.(1985), Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa
 22. Pacholski M., Słaboń A.(1997), Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 23. Pawłowska R.(1999), Co cię czeka gimnazjalisto? w: Aspiracje dzieci i młodzieży na przełomie wieków, Edukacja i Dialog Nr 9/10
 24. Pęczak M.(2001), Szok - Show, "Polityka" Nr 8
 25. Pietrasik Z.(2000), Olimp z laserami, "Polityka" Nr 13
 26. Rymarczyk P.(2007), Kultura masowa a cielesne przyjemności, "Kultura i Społeczeństwo", T. 3
 27. Scruton R.(2010), Kultura jest ważna, Zysk i Spółka, Poznań
 28. Siciński A.(red.)(1998), Do i od socjalizmu, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa
 29. Szlendak T.(2004), Supermarketyzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 30. Sztompka P.(2004), Socjologia, Znak, Kraków
 31. Toepliz K.T.(1981), Wszystko dla wszystkich, Omega, Warszawa
 32. Żygulski K.(1966), Drogi rozwoju kultury masowej, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu